จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันทีคือจุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น

                

จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ จุลินทรีย์หอมเจ้าแรกของประเทศไทย

ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ในนาม " จุลินทรีย์หอมคาซาม่า หรือ จุลินทรีย์หอม kasama  " เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงในการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นทุกๆชนิดที่มาจากสารอินทรีย์ ใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสียได้รับประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ เช่น กลิ่นห้องน้ำ กลิ่นส้วมเหม็น กลิ่นบ่อเกรอะเหม็น กลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ กลิ่นจากมูลสัตว์เลี้ยง กลิ่นโรงงานอาหารสัตว์ กลิ่นโรงงานปลา โรงงานเชือดไก่ ฯลฯ  กลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ทั้งพืชและสัตว์ เป็นต้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่านอกจากมีคุณสมบัติในด้านการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียแล้ว  ยังมีคุณสมบัติเด่นๆในเรื่องของการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆดังที่กล่าวมา  โดยธรรมชาติของจุลินทรีย์จะไม่มีสีไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก แต่เราได้พัฒนาให้มีกลิ่นหอมตามความต้องการของลูกค้า
  
      จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นมีที่มาอย่างไร ? 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น  มีที่มาจากการพัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่น ( จุลินทรีย์ EM เดิม ) ซึ่งต้นฉบับเดิมๆจะมีกลิ่นเปรี้ยวออกไปทางเหม็น ซึ่งเกิดจากกระบวนการหมักด้วยโมลาส จึงทำให้มีกลิ่นเป็นเช่นนั้น ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ชอบกลิ่นเดิมๆ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ดังนั้น เราจึงได้พัฒนาในเรื่องของกลิ่นให้มีกลิ่นหอมแทนกลิ่นเดิมๆ เพื่อให้การใช้งานได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานในเรื่องของการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทุกๆคนไม่ชอบกลิ่นเหม็น กลิ่นคาว และกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ซึ่งทำลายสุขภาพจิตและเป็นมลพิษมลภาวะในสิ่งแวดล้อม แต่กลิ่นหอมมนุษย์จะชอบดมและไม่รังเกียจ จึงเป็นที่มาของจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นหรือจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นดังกล่าว ในนาม จุลินทรีย์หอมคาซาม่า โดยเราเน้นในเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้ .-

 1.  กลิ่นห้องน้ำ ในห้องน้ำ ห้องส้วมจะมีหลายๆกลิ่น แต่ที่เด่นมากที่สุดที่พบบ่อยๆก็คือ กลิ่นเหม็น กลิ่นคาว  กลิ่นยูเรียหรือกลิ่นปัสสาวะ ( กลิ่นฉี่ ) ในส่วนของกลิ่นเหม็นยังแยกย่อยไปเป็น กลิ่นเหม็นที่มาจากชักโครกหรือชักโครกมีกลิ่นเหม็น กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำหรือกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้ง ในการดับกลิ่นห้องน้ำหรือกำจัดกลิ่นต่างๆในห้องน้ำ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้สารเคมี ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ผู้ใช้ห้องน้ำต้องสูดดมเอาสารเคมีเข้าไปทางจมูก อาจระคายเคืองกระทบต่อระบบลมหายใจได้ แต่การใช้จุลินทรีย์บำบัดจะเป็นแบบธรรมชาติและตรงจุดมากที่สุด ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแต่ประการใด ในทางตรงกันข้ามช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและกำจัดมลภาวะและมลพิษในห้องน้ำให้ดีขึ้น ไม่มีสารเคมีตกค้างใดๆในห้องน้ำ

2. กลิ่นบ่อเกรอะเหม็น หรือบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น  ทุกๆบ้าน ทุกๆอาคาร ต้องมีห้องน้ำห้องส้วม เมื่อมีห้องน้ำห้องส้วมแล้ว ต้องมีบ่อเกรอะรองรับของเสียทั้งหมดที่ไปจากห้องน้ำห้องส้วมจะลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะแห่งนี้ บ่อเกรอะคือบ่อรับสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่ไปจากห้องส้วมหรือชักโครก กลิ่นจากสิ่งปฏิกูลเหล่านี้จะไปสะสมกันอยู่ในบ่อเกรอะทั้งหมด กลิ่นจะมีสภาวะเป็นก๊าซมวลเบาและจะลอยขึ้นสู่ที่สูงไปตามเส้นทางที่มีท่อลำเลียงหรือจุดที่มีอากาศเข้าถึง กรณีที่มีการต่อท่อลำเลียงในห้องน้ำเข้ากับท่อของบ่อเกรอะจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นจากบ่อเกรอะบ่อยๆ ทั้งท่อลำเลียงน้ำทิ้งในห้องน้ำ ท่อระบายน้ำทิ้งแต่ละจุด อ่างล้างมือ และชักโครก เมื่อกดชักโครกกลิ่นจากบ่อเกรอะอาจตีกลับขึ้นทางชักโครกได้ 

3.  กลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม เช่น ฟาร์มหมู  ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฯลฯ ซึ่งก็มีสารพัดกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์ สร้างมลพิษและมลภาวะทางอากาศให้กับผู้อยู่อาศัยรอบๆฟาร์มได้ 

4.  กลิ่นจากโรงงานที่ประกอบการผลิตสินค้า เช่น โรงงานเชือดไก่  โรงงานผลิตปลา  โรงงานอาหารสัตว์  โรงงานแปรรูปอาหาร  โรงงานผักดอง ฯลฯ วัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์และพืชผักเมื่อหมักหมมกันเป็นเวลานานๆจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น 

5.  กลิ่นจากขยะ โดยเฉพาะกองขญะ ถังขยะ ย่อมส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแน่นอน 

6.  กลิ่นที่มาจากแหล่งอื่นๆ  ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการกระทำของมนุษย์ 

กลิ่นทั้งหลายที่กล่าวมา ส่วนใหญ่กลิ่นเหล่านี้จะมาจากสารอินรีย์แทบทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำห้องส้วมด้วย ของเสียและสิ่งปฏิกูลทุกๆอย่างทั้งหมดที่ไปจากมนุษย์ก็ล้วนเป็นสารอินทรีย์ทั้งนั้น  เพราะฉะนั้นในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นเหล่านี้ที่ถูกต้องและตรงจุดมากที่สุด ก็คือการบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติบำบัด นั่นก็คือ การใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์บำบัดกลิ่นเหล่านี้ให้สลายไปในธรรมชาติ เพื่อให้ไม่มีสารตกค้างใดๆในสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น รวมถึงการย่อยสลายของเสียต่างๆ

จุลินทรีย์คาซาม่า ( จุลินทรีย์-Kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นอะไรได้บ้าง ?

1. ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นคาวในห้องน้ำ ดับกลิ่นปัสสาวะและอุจจาระ
2. ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น  ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งส่งกลิ่นเหม็น ท่อระบายน้ำมีกลิ่นเหม็น
3. ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
4. ดับกลิ่นบ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็น
5. ดับกลิ่นน้ำเสีย กำจัดกลิ่นน้ำเน่าเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น
6. ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด เช่น สุนัข  แมว  ฯลฯ
7. ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ทุกๆชนิด เช่น ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ เป็นต้น
8. ดับกลิ่นเน่าเหม็นของแป้งที่ใช้ทำขนม
9. ดับกลิ่นคาวเลือดและคาวปลา
10.ดับกลิ่นซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วส่งกลิ่นเน่าเหม็น
11. ดับกลิ่นเสื้อผ้าเหม็น โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยติดเตียงและผู้พิการ
            

                 ฯ ล ฯ 

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที ตอบโจทย์การดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างแม่นยำ ได้ประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นและการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆ โปรดระวังของลอกเลียนแบบจุลินทรีย์หอมคาซาม่า และอาจมีผู้แอบอ้างได้ ซึ่งเราไม่ได้อนุญาตให้ผู้ใดทำการลอกเลียนแบบฉบับของเรา จุลินทรีย์หอมต้องเป็น จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เท่านั้น จุลินทรีย์หอมเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย 

จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา
ราคาจำหน่าย  แกลลอนละ  1,200  บาท   จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  มีปัญหาเรื่องกลิ่น ใช้  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ดับกลิ่นทุกๆชนิด


                       

Visitors: 35,417