ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน จุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นห้องน้ำ ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ห้องน้ำเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นบ่อขยะส่งกลิ่นเหม็น

 ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย , จุลินทรีย์ดับกลิ่น , จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น , จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน ในนาม " จุลินทรีย์หอมคาซาม่า " จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม

     

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมสำหรับบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย และการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ( Anaerobic  Bacteria ) ทำงานย่อยสลายได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนก็ได้ ใช้ประโยชน์หลักๆในเรื่องต่อไปนี้ .-

 1. การนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน ( Fat  Oil & Grease : FOG ) ใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS ( Activated  Sludge ) ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมมากที่สุด ( มากกว่า 90% ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะไปเพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยาการย่อยสลายในระบบให้เร็วขึ้นและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียได้มากขึ้น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศจะใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจน ระบบจะดึงเอากลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนมาใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย แต่มีจุดอ่อนตรงที่ไม่สามารถควบคุมปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มนี้ได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศยังมีจุดอ่อนอีกหลายๆจุด ซึ่งส่งผลให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหาบ่อยๆ ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมาก จุลินรีย์หอมคาซาม่าจะเข้าไปเติมเต็มเสริมประสิทธิภาพของระบบบำบัดในจุดนี้ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ การควบคุมและการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายลงในระบบก็สามารถทำได้ง่าย

 2. การนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ต้องบำบัดด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จะมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้สารเคมีบำบัด ไม่มีสารตกค้างในธรรมชาติ ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายใดๆ ช่วยลดมลภาวะและมลพิษในเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ครอบคลุมทั้งกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ กลิ่นคาวเลือด กลิ่นคาวปลา กลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์ กลิ่นสุนัข ฯลฯ

   ขนาดบรรจุ แกลลอนละ  20  ลิตร ราคา  1,200  บาท

                 จัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงบ้านหรือที่ทำงาน            
         


    

                    ( ตัวอย่างจริงแบนเนอร์โฆษณาสินค้าขนาดใหญ่ที่เราทำให้สมาชิกฟรีๆ  )


 

จำหน่ายดอกไม้คุณนายตื่นสายและแพรเซี่ยงไฮ้ ส่งทั่วประเทศ คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...


  

 

 

Visitors: 10,692