ร้านบางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น....

                   

ขายบ้านสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรากม.4 คลิกที่นี่..] 

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม kasama )เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )และดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆทุกชนิดที่กลิ่นนั้นๆเกิดจากสารอินทรีย์( มาจากพืชและสัตว์ทุกชนิด )เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม และเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นำมาจากธรรมชาติ 100%
     
   จุลินทรีย์หรือจุลชีพ( Micro organisms )คืออะไร ?
ก่อนที่จะกล่าวถึงจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย มาทำความรู้จักกับจุลินทรีย์ก่อน จุลินทรีย์หรือจุลชีพ( Micro organisms )คือ สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก เป็นสัตว์เซลล์เดียว มีอยู่แทบทุกหนทุกแห่ง มองด้วยสายตาเปล่าไม่เห็น จุลินทรีย์มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจและไม่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตและการดำรงชีพ จุลินทรีย์หรือจุลชีพในโลกนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือให้ประโยชน์ประมาณ มีอยู่ประมาณ  10% มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน กระจัดกระจายอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

2. กลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษหรือมีโทษ หรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ก่อโรคก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ มีอยู่ประมาณ 10%

3. กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นกลาง เข้าร่วมงานกับกลุ่มใดก็ได้ในทั้ง 2 กลุ่มที่กล่าวมา มีอยู่ประมาณ 80%
          

         จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร ?
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ) จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน ทั้งสองชนิดนี้สามารถทำงานร่วมกัน ซึ่งในธรรมชาติก็มีจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดอยู่แล้ว เพียงแต่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนไม่มาก อยู่กระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติ แต่ถ้าออกแบบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมมีอาหารให้เพียงพอ ก็จะรวมตัวกันได้มากขึ้น หรือกรณีการสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการ ก็จะได้ปริมาณความหนาแน่นของจุลินทรีย์ตามที่ต้องการ บรรดาของเสียทั้งหมดทั้งมวลบนโลกใบนี้ ซึ่งรวมทั้งน้ำเสียด้วย จะถูกบำบัดและย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้งสองกลุ่มนี้ทั้งสิ้น ถ้าโลกใบนี้ปราศจากจุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มนี้ ของเสียคงล้นโลกไปนานแล้ว จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้งสองกลุ่มนี้( กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนและกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน ) จึงได้ชื่อว่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์รักษ์โลกนั่นเอง โลกต้องพึ่งพาและอาศัยจุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มนี้ในการกำจัดหรือทำลายของเสียต่างๆไม่ให้ล้นโลก

    จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย )

สำหรับจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไปจะมีอยู่ด้วยกัน 2  ชนิด ดังต่อไปนี้

  1.  กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียชนิดที่ใช้ออกซิเจน( Aerobic Bacteria ) การบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ทุกๆระบบบำบัด จะนิยมใช้งานจุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นหลัก เพราะดึงมาใช้งานได้ง่าย แต่การดูแลบำรุงรักษาอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่ง ถ้าดูแลบำรุงรักษาได้ไม่ดี จุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็ตายยกบ่อบำบัดได้ทุกเมื่อ จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะขาดอากาศออกซิเจนไม่ได้ ถ้าขาดออกซิเจนอาจตายเกลี้ยงบ่อบำบัดได้ตลอดเวลา  ปัจจัยที่สำคัญและขาดไม่ได้ของจุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็คือ อาหารและอากาศออกซิเจน ดังนั้น ในน้ำเสียต้องมีอาหารและปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียอย่างเพียงพอต่อการนำไปใช้ของจุลินทรีย์กลุ่มนี้( ค่า DO ต้องไม่น้อยกว่า 2 mg/l ขึ้นไป ) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจุลินทรีย์กลุ่มนี้มีหลายอย่างด้วยกัน

 2. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน( Anaerobic Bacteria )จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ดังนั้น ในน้ำเสียจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเลยก็ตาม จุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็สามารถทำปฏิกิริยาย่อยสลายและดำรงชีพอยู่ได้ ในจุดที่ไม่มีออกซิเจน จุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่ในการย่อยสลายของเสียแทนกลุ่มย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้( กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนและกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน )สามารถทำงานย่อยสลายร่วมกันได้ เพราะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียด้วยกันทั้งคู่ ในทุกๆระบบบำบัดน้ำเสียจึงขาดกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายหรือทำลายของเสียกลุ่มนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาด
 ผลลัพธ์จากการทำงานย่อยสลายของเสียของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

ปฏิกิริยาและผลลัพธ์ของกลุ่มจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทั้งสองกลุ่มนี้จะได้เหมือนกัน จะเป็นไปตามสมการจำลองด้านล่างนี้ เป็นปฏิกิริยาย่อยสลายทำลายของเสียที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เพื่อไม่ให้ของเสียต่างๆล้นโลก
        
จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์จากการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียทั้งสองกลุ่ม จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น น้ำ + พลังงาน + ก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ ซึ่งก็คือกระบวนการกำจัดของเสียหรือทำลายของเสียต่างๆในน้ำเสียและบนโลกใบนี้ เพื่อไม่ให้ของเสียล้นโลกนั่นเอง เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในธรรมชาติ
         
   จุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม kasama )
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน สังเคราะห์ขึ้นมาจากจุลินทรีย์ในธรรมชาติหลายสายพันธุ์ด้วยกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น เพราะคุณสมบัติเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า คือ บำบัดน้ำเสีย และ ดับกลิ่นบำบัดกลิ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด สามารถใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเติมลงในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาได้ทันที และจุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็จะทำงานย่อยสลายของเสียได้ทันที ไม่ต้อง Run หรือ Reboot ระบบใหม่ นอกจากมีปัญหาวิกฤตทั้งระบบ( ระบบบำบัดล้มเหลวทั้งหมด )เป็นตัวช่วยในยามฉุกเฉิน และเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียให้กับระบบบำบัดน้ำเสีย ตัวช่วยลดค่า BOD ให้กับระบบบำบัด


  ลิ้งค์การบำบัดน้ำเสีย กดดูด้านล่าง

RUN/BOOT&REBOOT ระบบบำบัดน้ำเสียคืออะไร ? กดดูข้อมูลที่นี่... 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ คลิกที่นี่..

การเช็คค่า BOD , pH , DO ของระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่...

ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..

แก้ปัญหาค่า BOD,SS,TDS สูงในคอนโดมิเนี่ยมอาคารสำนักงาน คลิกที่นี่..

เทคนิคการลดค่า BOD สูงในน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่..


            
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น
จุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น , จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นกำจัดกลิ่น
เป็นอีกคุณสมบัติเด่นๆอีกคุณสมบัติหนึ่งของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ที่นอกจากบำบัดน้ำเสียได้ดีแล้ว ยังมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นได้ดี กลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดทุกๆประเภทที่กลิ่นนั้นๆมีที่มาหรือสาเหตุจากสารอินทรีย์ทุกชนิด( พืชและสัตว์ทุกชนิด )ซึ่งกลิ่นเหล่านี้จะถูกบำบัดหรือกำจัดโดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้ว เพียงแต่จุลินทรีย์ในธรรมชาติมีปริมาณน้อย จึงไม่สามารถบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ทั้งหมด ในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่น ข้อดีก็คือไม่มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม จะไม่เหมือนกรณีการใช้สารเคมีบำบัดกลิ่นที่มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อมได้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดกลิ่นดับกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาว ฯลฯ เช่น กลิ่นห้องน้ำ กลิ่นบ่อเกรอะหรือบ่อส้วม กลิ่นจากฟาร์มสัตว์เลี้ยงทุกชนิด กลิ่นในโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์ กลิ่นขยะ กลิ่นจากน้ำที่เน่าเสีย ฯลฯ จะมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งานจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จึงได้ชื่อว่า เป็นจุลินทรีย์หอม 2 IN 1 ใช้ประโยชน์ได้ 2 อย่างในตัวเดียวกัน คือ ทั้งการบำบัดน้ำเสีย และการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นได้ดี ลูกค้าจะนิยมนำไปใช้ดับกลิ่นในบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดขึ้นในบ่อบำบัด จึงได้รับประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกันทันที ดับกลิ่นได้รวดเร็วและทันใจ 
 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นบำบัดกลิ่น กดดูที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

น้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำ / ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น คลิกดูข้อมูลที่นี่... 
มีปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น/วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 

ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น / วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ห้องน้ำมีกลิ่น  คลิกดูที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/วิธีแก้ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดูปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์บำบัดกลิ่น  คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นคาวปลา ดับกลิ่นคาวเลือด  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มเลี้ยงหมู ดับกลิ่นมูลหมู  คลิกที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นในปั๊มน้ำมัน คลิกดูข้อมูลที่นี่..

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

 จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่..

 การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ หรือบ่อส้วม คลิกดูที่นี่...

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่.. 

 จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น / จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น  คลิกดูข้อมูลที่นี่.

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 

     
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา
ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท
ขนาดบรรจุ แกลลอนละ  20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร )
จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้ - ไกล

วิธีการสั่งซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

1. ทางโทร. ตามเบอร์โทร.ด้านล่างนี้

2. ทางไลน์ โดยการแอดไลน์ด้านล่าง( สะดวกและรวดเร็ว )

3. ทางอีเมล  kasamashop@yahoo.com ( ช้า )
   
               

 

                

 

จำหน่ายดอกไม้คุณนายตื่นสายและแพรเซี่ยงไฮ้ ส่งทั่วประเทศ คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

Visitors: 35,982