จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกชนิด

  


จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นชนิดหอม ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย การย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย และการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama )

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย คลิกที่นี่... 

การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนี่ยม  คลิกที่นี่...  

ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/กำจัดกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกที่นี่...  

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...      


  ผู้นำจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น  จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที โดยทั่วไปจุลินทรีย์จะไม่มีสีและกลิ่น เราได้พัฒนาจุลินทรีย์อีเอ็มให้มีกลิ่นหอม ลืมไปเลยเรื่องจุลินทรีย์อีเอ็มมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแบบเดิมๆ

  คุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama )

1. การบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียโดยไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย
2. การกำจัดกลิ่นหรือการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้จะไม่มีในกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า (จุลินทรีย์หอม-Kasama ) เป็นจุลินทรีย์เอนกประสงค์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง ทั้งการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ฯลฯ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อต้นฉบับของกลุ่มจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์โดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชผักหรือเปลือกส้มใดๆทั้งสิ้น เป็นจุลินทรีย์ที่มีความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์และความเข้มข้นสูงระดับหัวเชื้อจุลินทรีย์ทนทานอยู่ได้นานไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไปเพราะมีโมลาสเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในถังบรรจุของเรา แต่ไม่สามารถนำไปขยายต่อได้อีก เพราะเราได้ขยายให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว ใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ได้ประโยชน์อย่างน้อย 2 ต่อ  ต่อที่ 1 ให้ประโยชน์ในเรื่องการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆ  ต่อที่ 2 ได้ประโยชน์ในเรื่องการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ กำจัดกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นเน่าเหม็นโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆให้ตกค้างในธรรมชาติ ดูแลห้องน้ำให้มีกลิ่นหอม ต้องใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เปลี่ยนห้องน้ำเหม็นให้กลายไปเป็นห้องน้ำมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งานพิสูจน์ได้ที่นี่ อยากให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมทั่วห้องน้ำ คิดถึงและใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ปัจจุบันเรามีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งโรงแรม รีสอร์ท คอนโดมิเนี่ยม ร้านอาหาร โรงพยาบาล ฯลฯ ที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ผลดีทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทั้งกลิ่นห้องน้ำเหม็น กลิ่นขยะเหม็น กลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ กลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ รวมไปถึงดับกลิ่นเหม็นจากน้ำเน่าเสีย กำจัดกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะเหม็น

         

จุดเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เป็นเอกลักษณ์ของเรา

- ผลิตจากหัวเชื้อจุลินทรีย์โดยตรง ซึ่งมีความเข้มข้นสูง ไม่ใช่ผลิตจากการหมักพืชผักหรือเปลือกส้ม มะกรูดมะนาว ซึ่งไม่เหมาะกับการบำบัดน้ำเสีย เพราะปริมาณความหนาแน่นของจุลินทรีย์มีน้อยกว่า จุลินทรีย์ของเรามีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลาในถังบรรจุ สามารถเก็บไว้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป เพราะมีอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์อยู่ตลอดเวลา
 

- เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม เข้มข้นสูง แข็งแกร่ง  ไม่เก่าเก็บ ย่อยสลายของเสียและน้ำเสียได้ทันที ไม่ต้องรอนานเหมือนจุลินทรีย์ผงหรือจุลินทรีย์ก้อน ( อีเอ็มบอล ) และสามารถนำไปประยุกต์เป็นอีเอ็มบอลได้ทันที รวมถึงการประยุกต์เป็นปุ๋ยน้ำอินทรีย์ 

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นได้รวดเร็วทันใจ มีกลิ่นหอมทันที บำบัดน้ำเน่าเสียได้ดี ดับกลิ่นบ่อบำบัดที่ส่งกลิ่นเหม็นได้ทันที ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นบ่อเกรอะที่ส่งกลิ่นเหม็น

 ระบบบำบัดน้ำเสียของท่านมีปัญหา ทั้งน้ำเสียไม่ได้รับการบำบัดก่อนหรือน้ำเสียในระบบส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถบำบัดได้ทันที ในระบบบำบัดน้ำเสียของท่านปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ปัญหาหลายอย่างติดตามมา ทั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆไม่ผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนด มีปัญหาเกิดกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายจนถูกร้องเรียนบ่อยๆ

 มีปัญหาห้องน้ำห้องส้วมส่งกลิ่นเหม็น หรือห้องน้ำมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทั้งกลิ่นปัสสาวะและกลิ่นคาว บ่อเกรอะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นรบกวน คิดถึงและใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน ไม่ต้องรอนานอีกต่อไป เป็นการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัด ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีใช้สารเคมีทั่วไป แต่เป็นการนำจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องน้ำแล้วส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นธรรมชาติบำบัด 100% 
                    

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพหลากหลายกลุ่มหลากหลายสปีชี่ส์ดังต่อไปนี้

การสังเคราะห์จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้งานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ

 

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)
            4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes)
            5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)  

   จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกและหนึ่งเดียวในประเทศไทย ใช้ปุ๊บ หอมปั๊บทันที ได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียในคราวเดียวกันทันที บอกลาจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวได้เลย

 ท่านมีปัญหาใดต่อไปนี้ สามารถคลิกดูข้อมูลในแต่ละหัวข้อลิ้งค์ด้านล่างนี้ทันที


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

ความสำคัญของจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกดูที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า / จุลินทรีย์หอม-kasama  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่..... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่....    

การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นจากชักโครก วิธีแก้ปัญหาง่ายๆ คลิกที่นี่... 

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นน้ำเน่าเหม็น ดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย คลิกที่นี่.. 

แก้ปัญหาต่างๆทั้งหมดในร้านอาหารด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า คลิกที่นี่.. 

น้ำยาดับกลิ่นสุนัข/น้ำยากำจัดกลิ่นสุนัข ไร้สารเคมีเจือปน คลิกที่นี่.. 

RUN & REBOOT บ่อเกรอะบ่อบำบัดด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า คลิกที่นี่..

RUN & REBOOT เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหา? Reboot ระบบใหม่ คลิกที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย AS ล้มเหลวหรือเสียรอซ่อม คลิกที่นี่... 

น้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น(ไม่ใช่สารเคมี) คลิกที่นี่... 

ค่าต่างๆในน้ำเสีย ( พารามิเตอร์ตัวชี้วัดค่าน้ำ )และน้ำดี คลิกที่นี่.. 

มีปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นมาก คลิกที่นี่... 

วิธีแก้ห้องน้ำเหม็นในรีสอร์ทในโรงแรมในคอนโดมิเนี่ยม คลิกดูที่นี่.... 

ดับกลิ่นตู้คอนเทนเนอร์/กำจัดกลิ่นเหม็นภายในตู้คอนเทนเนอร์ คลิกที่นี่.. 

วิธีแก้ปัญหาส้วมมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ คลิกดูที่นี่..... 

วิธีแก้ปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น/กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น/กำจัดกลิ่นขยะเน่าเหม็น คลิกดูที่นี่... 

วิธีดับกลิ่นปัสสาวะ(กลิ่นฉี่)สำหรับผู้สูงวัยและผู้พิการที่นอนติดเตียง คลิกที่นี่.. 

ร่องระบายน้ำทิ้งรอบๆอาคารหรือท่อระบายน้ำทิ้งส่งกลิ่นเหม็นรบกวน คลิกที่นี่.. 

ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นแก้ไขอย่างไร? คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น คลิกที่นี่.. 
ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น / ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น วิธีแก้ไข คลิกที่นี่... 

ดับกลิ่นเน่าเหม็นในร้านอาหาร คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

ห้องน้ำเหม็น วิธีแก้ คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

ห้องน้ำเหม็นเกิดจากอะไร?  อยากรู้คลิกดูที่นี่....

                

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท 

  เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

  เงื่อนไขในการจัดส่งถึงที่อยู่ของลูกค้า

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้

ในเขตกรุงเทพฯจัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5 แกลลอนขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล )
ในเขต
ปริมณฑลใกล้กรุงเทพฯ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี )
ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถามอีกครั้งขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล )

# การจัดส่งสำหรับในต่างจังหวัด #

 สำหรับลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด

ทางร้านจัดส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป ( ต่ำกว่า 6 แกลลอนเราไม่จัดส่ง ) ราคาแกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศโดยรถขนส่งเอกชน เช่น ขนส่งที่สาย 2 , สาย 4 เป็นต้น เราจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ และทางร้านฯ ไม่มีนโยบายนำรถส่วนตัวไปส่งให้ถึงที่ในต่างจังหวัด ) จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วถึงกัน      

                      
  
ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้งานให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจากเราที่นี่

ลูกค้าที่ต้องการใบเสนอราคา ให้แจ้งข้อมูลของบริษัทส่งไปที่อีเมลด้านบนนี้ และใบเสนอราคาขั้นต่ำตั้งแต่  100  ลิตรขึ้นไปเท่านั้นสำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด  120 ลิตรขึ้นไป  

มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ บ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจาย บ่อขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน ปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ทุกๆชนิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้สารเคมีตกค้างในธรรมชาติ

  

Visitors: 10,116