จำหน่ายจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์หอมย่อยสลายไขมันจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์หอมเติมบ่อเกรอะ

                                     

ระบบบำบัดน้ำเสียของท่านมีปัญหา? ระบบบำบัดน้ำเสียไม่เวิร์คเท่าที่ควร? ระบบบำบัดน้ำเสียไม่สมบูรณ์ ? น้ำเสียในบ่อบำบัดส่งกลิ่นเหม็น? ต้องการรีบูทระบบบำบัดน้ำเสียใหม่?  ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย? ทำได้ง่ายโดยไม่ต้องลงทุนมากมายอะไร  เพียงใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเติมหรือเพิ่มเข้าไปในระบบเดิมก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบได้มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว ไม่ต้องทุบระบบเดิมให้สิ้นเปลือง ไม่ต้องเปลี่ยนระบบใหม่ก็สามารถทำได้ เราให้คำปรึกษาฟรีๆ
   
   จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียคืออะไร?


จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์หอมที่เราได้พัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียโดยตรง เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์หลากหลายกลุ่มด้วยกัน มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้ดี ทำงานย่อยสลายและบำบัดน้ำเสียได้ทั้งในสภาวะไร้อากาศและมีอากาศ นอกจากนี้ยังช่วยกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นในน้ำเสียได้เป็นอย่างดี เป็นการบำบัดแบบธรรมชาติบำบัด ของเสียและน้ำเสียบนโลกใบนี้ต้องพึ่งพาและอาศัยจุลินทรีย์ในการบำบัดและย่อยสลายทั้งสิ้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสังเคราะห์จากจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมารวมกัน เพื่อประโยชน์ในด้านนี้คือการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์จะไม่มีสีและไม่มีกลิ่นแต่ประการใด  จุลินทรีย์อีเอ็ม( EM ) จะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ซึ่งเป็นกลิ่นจากการหมัก ลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์อีเอ็มส่วนใหญ่ไม่ชอบกลิ่นอีเอ็ม  ดังนั้น เราจึงพัฒนาในเรื่องกลิ่นและอื่นๆให้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกๆกลุ่มที่ต้องการจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีกลิ่นหอม 

เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมสำหรับบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียการย่อยสลายของเสีย การดับกลิ่น ทำปฏิกิริยาโดยไม่ใช้ออกซิเจน ดังนั้น ในน้ำเสียที่จะทำการบำบัดนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียเลยก็ได้ นี่คือจุดเด่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้ได้กับทุกสภาวะน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบสามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้การย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะลำพังกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียอาจไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณของเสียและน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ทางออกของปัญหานี้จึงนิยมนำจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนมาช่วยเหลือหรือทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำเสียนั้น  แต่จุดด้อยหรือจุดเสียของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายก็คือ ต้องอาศัยออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นเป็นหลัก ปริมาณของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนจะแปรผันตรงกับปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้น ถ้าน้ำเสียนั้นมีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำมีน้อย ( ค่า DO ต่ำ ) ก็จะส่งผลต่อปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนมีน้อยตามไปด้วย หรือออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นแทบไม่มีเลย ( น้ำเสียวิกฤตมาก ) กลุ่มจุลินทรีย์ทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนก็ไม่มีเลย ส่งผลให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้น เพราะไม่มีจุลินทรีย์มาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ทางออกในการแก้ไขปัญหานี้จึงมีการนำจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนมาทดแทนเพื่อทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบซึ่งทำได้ง่าย

    
  
          

Visitors: 9,625