วิธีการลดค่า TKN ในน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งมีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งสำหรับกำจัดไนโตรเจนลดค่า TKN โดยเฉพาะบรรจุอยู่ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

              
ลดค่า TKN กำจัดไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
เราได้ทำการบรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์ลงในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพื่อให้จุลินทรีย์กลุ่มนี้ทำหน้าที่กำจัดไนโตรเจนหรือลดค่า TKN ในน้ำเสีย ในบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งมีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ได้เป็นอย่างดี เราจึงนำคุณสมบัติเด่นๆเหล่านี้มารวมไว้ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเรา

   ปฏิกิริยาการกำจัดไนโตรเจน( ลดค่า TKN )ในน้ำเสียของจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง

สำหรับปฏิกิริยาการแปรสภาพหรือกำจัดไนโตรเจนของกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง จะเกิดขึ้นเป็น 2 ช่วงปฏิกิริยา ตามสมการจำลองด้านล่างนี้ ความหมายของการกำจัดไนโตรเจนในที่นี้ จะหมายถึงไนโตรเจนรวมทั้งหมด( สารประกอบไนโตรเจนทุกๆตัว )

                

ภาพบนเป็นสมการจำลองการทำปฏิกิริยาออกซิไดซ์สารประกอบไนโตรเจน( ไนโตรเจนรวม )ของกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง( Nitriflying  Bacteria ) การเกิดปฏิกิริยาจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงปฏิกิริยาดังนี้.-

ปฏิกิริยาช่วงที่ 1 กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งจะทำการออกซิไดซ์สารประกอบไนโตรเจน ซึ่งประกอบไปด้วย แอมโมเนียมอิออน ไนไตรท์อิออน และไนเตรทอิออน ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาแบบใช้อากาศเรียกว่า ไนตริฟิเคชั่น( Nitrification )

ปฏิกิริยาช่วงที่ 2 กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งจะทำการออกซิไดซ์สารประกอบไนโตรเจน ซึ่งประกอบไปด้วย ไนไตรท์อิออน ไนเตรทอิออน และไนตรัสออกไซด์ ให้แปรสภาพกลายไปเป็นก๊าซไนโตรเจน( N2 )ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศต่อไป ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาแบบไม่ใช้อากาศเรียกว่า ดีไนตริฟิเคชั่น( Denitrification )การกำจัดไนโตรเจนหรือการลดค่า TKN ในน้ำเสีย ในบ่อบำบัดน้ำเสีย สามารถอธิบายด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดังที่กล่าวมา ซึ่งได้ทำการวิจัยและพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกมาเรียบร้อยแล้ว

   เราได้ทำการสังเคราะห์กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง( Nitriflying  Bacteria )ขึ้นมาทั้ง 2 สายพันธุ์คือ จุลินทรีย์ไนโตรแบคเตอร์( Nitrobacter  Bacteria )และจุลินทรีย์ไนโตรโซโมแนส( Nitrosomonas  Bacteria )นำมารวมไว้ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับจุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้มากขึ้นกว่าเดิม ลูกค้าจะได้รับประโยชน์มากขึ้น โดยที่ไม่มีการเพิ่มราคาหรือปรับราคาเพิ่มแต่ประการใด กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะมีราคาค่อนข้างแพง และส่วนใหญ่จะเป็นเพียงสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งเท่านั้น มีทั้งสองสายพันธุ์ในตัวเดียวกันค่อนข้างน้อย เพราะการสังเคราะห์ในแต่ละครั้งค่อนข้างจะยากและซับซ้อนพอสมควร

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ราคา

  จุลินทรีย์ลดค่า TKN ราคา

  ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท ( ราคาเดิมตั้งแต่ปี 2544 )

  ขนาดบรรจุ  20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร  )

  จัดส่งฟรีทั่วประเทศ  ถึงผู้รับภายใน  2 - 4 วันทำการขนส่ง ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล 

     

Visitors: 34,904