ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น

 ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย , จุลินทรีย์ดับกลิ่น , จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น , จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน ในนาม " จุลินทรีย์หอมคาซาม่า " จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม

                

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมสำหรับบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย และการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ( Anaerobic  Bacteria ) ทำงานย่อยสลายได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนก็ได้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่านำไปใช้ประโยชน์หลักๆในเรื่องต่อไปนี้ .-

 1. การนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน ( Fat  Oil & Grease : FOG ) ใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS ( Activated  Sludge ) ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมมากที่สุด ( มากกว่า 90% ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะไปเพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยาการย่อยสลายในระบบให้เร็วขึ้นและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียได้มากขึ้น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศจะใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจน ระบบจะดึงเอากลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนมาใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย แต่มีจุดอ่อนตรงที่ไม่สามารถควบคุมปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มนี้ได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศยังมีจุดอ่อนอีกหลายๆจุด ซึ่งส่งผลให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหาบ่อยๆ ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมาก จุลินรีย์หอมคาซาม่าจะเข้าไปเติมเต็มเสริมประสิทธิภาพของระบบบำบัดในจุดนี้ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ การควบคุมและการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายลงในระบบก็สามารถทำได้ง่าย ภาพด้านล่างเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) ของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งจะได้ผลผลิตเหมือนกันกับจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนและได้ก๊าซมีเทน ( CH4 ) เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง

    

 2. การนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ต้องบำบัดด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จะมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้สารเคมีบำบัด ไม่มีสารตกค้างในธรรมชาติ ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายใดๆ ช่วยลดมลภาวะและมลพิษในเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ครอบคลุมทั้งกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ กลิ่นคาวเลือด กลิ่นคาวปลา กลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์ กลิ่นสุนัข ฯลฯ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายกลุ่มด้วยกันดังนี้

การสังเคราะห์จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้งานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria) 

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) 

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria) 

4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes) 

5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทั้งกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาวเลือด และกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆที่เกิดจากสารอินทรีย์
 

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นประเภทใดได้บ้าง? 

จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้  

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ ) น้ำเน่าเสีย น้ำเน่าเหม็น  

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ  

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา  

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น  

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ  

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย  

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น  

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์  

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด   ขนาดบรรจุ แกลลอนละ  20  ลิตร ราคา  1,200  บาท

                 จัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงบ้านหรือที่ทำงาน

         

 


        

Visitors: 35,417