จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมเหม็น จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น ดับกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนมีปัญหาส้วมส่งกลิ่นเหม็น? บ่อส้วมส่งกลิ่นเหม็น? บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง? ปัญหาทั้งหมดนี้แก้ไขได้ง่ายๆด้วยวิธีการชีวภาพบำบัด ด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัด 100% ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น ไม่ส่งผลกระทบและผลเสียต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิ้น ลดมลพิษและมลภาวะทางกลิ่น ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมสาธารณะโดยตรง

ส้วมส่งกลิ่นเหม็น / บ่อส้วมส่งกลิ่นเหม็น / บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น มาจากจุดใด?

ปัญหาของกลิ่นเหม็นจากส้วม บ่อส้วม ( บ่อเกรอะ ) มาจากของเสียและสิ่งปฏิกูลที่ไปจากชักโครกถือโถส้วม ( คอห่าน ) ทั้งอุจจาระและปัสสาวะในแต่ละวัน ซึ่งของเดิมก็มีกลิ่นแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ยิ่งของเสียและสิ่งปฏิกูลเมื่อไปรวมกันมากๆที่บ่อเกรอะ(บ่อส้วม) กลิ่นเน่าเหม็นและสารพัดกลิ่นยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีก นี่คือที่มาของกลิ่นส้วมหรือกลิ่นบ่อส้วม(บ่อเกรอะ) บรรดากลิ่นไม่พึงประสงค์ที่หมักหมมอยู่ในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะจะลอยขึ้นสู่ที่สูงและฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ เนื่องจากกลิ่นและก๊าซในบ่อส้วมมีมวลเบาจะลอยขึ้นสู่ที่สูง ตามช่องทางต่างๆ เช่น ชักโครก โถส้วม คอห่าน ตามท่อระบายน้ำทิ้ง อ่างล้างมือ ( กรณีที่มีการต่อท่อน้ำทิ้งและอ่างล้างมือไปลงที่บ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ ) กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆก็จะลอยมาตามท่อที่เชื่อมต่อลงไปยังบ่อเกรอะหรือบ่อส้วม อาจจะมารวมตัวกันอยู่ในห้องน้ำห้องส้วม จึงเป้นที่มาของกลิ่นเหม็นส้วม หรือห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นนั่นเอง กลิ่นเหล่านี้เกิดจากสารอินทรีย์ที่ไปจากร่างกายของมนุษย์ ( ถ่ายหนักและถ่ายเบา ) ในการดับกลิ่นหรือบำบัดกลิ่นเหล่านี้ทำได้หลากหลายวิธีการ ทั้งการนำไปกำจัดทิ้ง ( สูบบ่อส้วมและทำความสะอาดบ่อส้วม ) การใช้สารเคมีดับกลิ่นหรือบำบัดกลิ่น แต่อาจจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้ สารเคมีตกค้าง และอาจเป้นอันตรายต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะได้ตลอดเวลา วิธีการนี้ ( ใช้สารเคมี ) ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง วิธีใช้จุลินทรีย์ในธรรมชาติบำบัดหรือดับกลิ่น ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัด 100% ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม เป้นวิธีการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นที่ตรงจุดมากที่สุด แต่ปัญหาก็คือ ของเสียและสิ่งปฏิกูลในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะมีปริมาณมากเกินที่กำลังจุลินทรีย์จะทำการบำบัดได้ทันเวลา ( จุลินทรีย์ในธรรมชาติที่ใช้บำบัดในบ่อส้วมมีปริมาณน้อย ) ดังนั้น จึงเกิดปัญกลิ่นไม่พึงประสงค์ ( กลิ่นส้วม) ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณดังกล่าว การแก้ไขปัญหานี้ก็ด้วยการเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นลงไปในระบบ ( บ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ )
 
  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นส้วมเหม็น / บ่อส้วมส่งกลิ่นเหม็น / บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น
 
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกชนิด ทำปฏิกิริยาโดยไม่ใช้ออกซิเจน จึงเหมาะสำหรับใช้ในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วม ซึ่งเป็นบ่อที่อับอากาศออกซิเจน ( ออกซิเจนมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย ) อุดมไปด้วยก๊าซพิษที่เป้นอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าสูดดมเข้าไปมากๆ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะเข้าไปทำปฏิกิริยาบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ของเสียและสิ่งปฏิกูลในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ รวมทั้งทำปฏิกิริยาย่อยสลายบรรดาของเสียและสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในบ่อเกรอะ จะเห็นได้ว่าได้ประโยชน์ทั้งการดับกลิ่น(บำบัดกลิ่น) และการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ(ย่อยสลายของเสีย) ในเวลาเดียวกันทันที
 
  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่น(บำบัดกลิ่น)ที่มีกลิ่นหอมในตัว เปลี่ยนกลิ่นส้วมเหม็นได้รวดเร็ว กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งานดับกลิ่นส้วมหรือบ่อเกรอะได้ทันใจ

     
Visitors: 35,416