จำหน่ายน้ำยาบำบัดน้ำเสีย/น้ำยาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดมีกลิ่นหอม ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด เพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                               

น้ำยาบำบัดน้ำเสีย หรือ น้ำยาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียก็คือ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม kasama ) จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด 
สำหรับ คำหรือคีย์เวิร์ดนี้ คือ " น้ำยาบำบัดน้ำเสีย " และ " น้ำยาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย " เป็นคำพูดของลูกค้าที่นิยมเรียกจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียของเราบ่อยๆ จนกระทั่งกลายไปเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญสำหรับใช้ในการค้นหาจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียของเรา
  น้ำยาบำบัดน้ำเสีย หรือ น้ำยาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่สารเคมีใดๆ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย(บำบัดน้ำเสีย) ในที่นี้ก็คือ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า
 
  ที่มาของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( น้ำยาบำบัดน้ำเสียหรือน้ำยาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ) เกิดจากการสังเคราะห์กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายสานพันธุ์ เน้นการใช้ประโยชน์ไปที่การนำไปบำบัดน้ำเสีย(ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย) และการนำไปบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ต่างๆ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด เป็นการเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียจากทุกๆแหล่งและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด โดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสียที่ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด ระบบบำบัดน้ำเสียล้มเหลวบ่อยๆ มีปัญหาทางด้านเทคนิคในระบบบำบัด เติมออกซิเจนในบ่อบำบัดได้ไม่ทั่วถึงทั้งบ่อ ฯลฯ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมาทดแทนและแก้ปัญหาเหล่านี้ ระบบบำบัดที่มีปัญหาปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายมีปริมาณน้อย  
 
   มีปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในน้ำเสียมีปริมาณน้อย ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเข้าไปทดแทน เพื่อให้การบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสีย ) ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ในบ่อบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกันทันที จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
 
   น้ำยาบำบัดน้ำเสีย ราคา
   น้ำยาจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
   ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท
    ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร
   
    จัดส่งฟรีทั่วประเทศ  พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีในการบำบัดน้ำเสียและปัญหาทางด้านเทคนิคของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหา ทั้งค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ และปัญหาอื่นๆในระบบบำบัดน้ำเสีย


     
Visitors: 35,417