ติดต่อสั่งซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นกำจัดกลิ่น

                     

     ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
     
    จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย  จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน

     จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์


       โทร.  081-335 2758  ,  065-573 9591 

        E-mail   :   kasamashop@yahoo.com

        Line   ID   :    emkasama                      
Visitors: 16,481