ติดต่อสั่งซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นกำจัดกลิ่น


                         

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์หอม  2 in  1  เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม  ใช้บำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด ใช้ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด ที่กลิ่นนั้นๆเกิดจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมสำหรับบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย และการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ( Anaerobic  Bacteria ) ทำงานย่อยสลายได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนก็ได้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่านำไปใช้ประโยชน์หลักๆในเรื่องต่อไปนี้ .-

 1. การนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน ( Fat  Oil & Grease : FOG ) ใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS ( Activated  Sludge ) ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมมากที่สุด ( มากกว่า 90% ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะไปเพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยาการย่อยสลายในระบบให้เร็วขึ้นและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียได้มากขึ้น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศจะใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจน ระบบจะดึงเอากลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนมาใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย แต่มีจุดอ่อนตรงที่ไม่สามารถควบคุมปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มนี้ได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศยังมีจุดอ่อนอีกหลายๆจุด ซึ่งส่งผลให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหาบ่อยๆ ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมาก จุลินรีย์หอมคาซาม่าจะเข้าไปเติมเต็มเสริมประสิทธิภาพของระบบบำบัดในจุดนี้ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ การควบคุมและการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายลงในระบบก็สามารถทำได้ง่าย ภาพด้านล่างเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) ของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งจะได้ผลผลิตเหมือนกันกับจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนและได้ก๊าซมีเทน ( CH4 ) เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง

    

 2. การนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ต้องบำบัดด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จะมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้สารเคมีบำบัด ไม่มีสารตกค้างในธรรมชาติ ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายใดๆ ช่วยลดมลภาวะและมลพิษในเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ครอบคลุมทั้งกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ กลิ่นคาวเลือด กลิ่นคาวปลา กลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์ กลิ่นสุนัข ฯลฯ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายกลุ่มด้วยกันดังนี้

การสังเคราะห์จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้งานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria) 

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) 

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria) 

4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes) 

5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทั้งกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาวเลือด และกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆที่เกิดจากสารอินทรีย์
 

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นประเภทใดได้บ้าง? 

จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้  

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ ) น้ำเน่าเสีย น้ำเน่าเหม็น  

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ  

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา  

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น  

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ  

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย  

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น  

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์  

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย , จุลินทรีย์ดับกลิ่น , จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น , จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน ในนาม " จุลินทรีย์หอมคาซาม่า " จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา
ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

   ขนาดบรรจุ แกลลอนละ  20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร )

                 จัดส่งฟรีทั่วประเทศ  ถึงผู้รับภายใน  2-3 วันทำการขนส่ง ( ส่งแบบด่วนพิเศษ )

                        ((  เข้าเว็บไซต์หลัก  คลิกที่นี่..))
          


                             
            
       


 ดับกลิ่นบ่อเกรอะ / วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกที่นี่...

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..


ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..


ปัญหากลิ่นในห้องน้ำมาจากอะไร ? คลิกดูที่นี่.. 

กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดมาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียอย่างไร ? คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่..

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น ที่มีกลิ่นหอม คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์บ่อบำบัด/จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ  คลิกดูที่นี่.. 

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะ(บ่อส้วม) คลิกดูที่นี่... 

  


             ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
     
    จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย  จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน

     จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์


       โทร.  081-335 2758  ,  065-573 9591 

        E-mail   :   kasamashop@yahoo.com

        Line   ID   :    emkasama                      
Visitors: 35,416