จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ดับกลิ่นขยะเหม็น ดับกลิ่นฟาร์มหมู

                              

มีปัญหาห้องน้ำเหม็น? ห้องน้ำมีกลิ่น? บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น? ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? เหม็นกลิ่นปัสสาวะในห้องน้ำ? ห้องน้ำมีกลิ่นคาว? ปัญหาทั้งหมดเหล่านี้แก้ไขได้ง่ายๆ บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติ ตรงจุดและตรงประเด็นไม่มีสารเคมีใดๆตกค้างในห้องน้ำ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน  ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในห้องน้ำให้ดีขึ้น กำจัดเชื้อในห้องน้ำ

  ปัญหากลิ่นในห้องน้ำ

ในห้องน้ำที่มีผู้ใช้จำนวนมากมักจะมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ทั้งกลิ่นเหม็นจากชักโครก กลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้ง กลิ่นคาว กลิ่นปัสสาวะหรือกลิ่นฉี่ ห้องน้ำบางแห่งถึงกับต้องปิดจมูก เพราะกลิ่นรุนแรงมาก โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะหลายๆแห่งที่ขาดการดูแล ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ  ส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้สารเคมีกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้ห้องน้ำได้ง่ายๆ ใช้สารเคมีในห้องน้ำบ่อยๆอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้  ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำมีแหล่งที่มาจากจุดใดบ้าง ?

1. กลิ่นเหม็นจากชักโครกหรือคอห่าน  อาจมีสิ่งปฏิกูลของเสียต่างๆที่ติดอยู่ตามซอกของชักโครกที่เราทำความสะอาดไปไม่ถึง ทำให้เกิดปัญหากลิ่นขึ้นได้ หรือกลิ่นตีกลับขึ้นมาจากบ่อเกรอะ เวลาที่เราชักโครกหรือเทน้ำราดส้วม กลิ่นจากบ่อเกรอะจะตีกลับสวนทางขึ้นมาออกที่ชักโครกได้ นี่คือที่มาของกลิ่นเหม็นที่ชักโครก

2. กลิ่นเหม็นท่อระบายน้ำทิ้งหรือฟอร์เดรน  ห้องน้ำบางแห่งอาจมีจุดระบายน้ำทิ้งมากกว่า 1 จุด กลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้ 2 กรณีด้วยกันคือ กลิ่นที่มาจากของเสียสิ่งสกปรกต่างๆที่เกาะติดอยู่ตามท่อลำเลียงน้ำเสียน้ำทิ้งจากห้องน้ำ าจทำให้เกิดกลิ่นขึ้นได้ กรณีที่ 2 กลิ่นไม่พึงประสงค์เดินทางมาจากบ่อเกรอะ กรณีนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการต่อท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเชื่อมเข้ากับบ่อเกรอะ ซึ่งพบบ่อยๆ โดยทั่วๆไปต้องแยกท่อน้ำทิ้งออกจากบ่อเกรอะ ( น้ำเสียแยกคนละบ่อ ) แต่ส่วนใหญ่จะต่อท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเข้ากับท่อลำเลียงบ่อเกรอะ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาติดตามมาคือ กลิ่นจากบ่อเกรอะลอยขึ้นมาตามท่อลำเลียง แล้วออกตามจุดต่างๆที่มีการเชื่อมต่อ กลิ่นมีโทเลกุลมวลเบาจะลอยขึ้นสู่ที่สูงและกระจายไปทั่วบริเวณ

3. กลิ่นคาวและกลิ่นปัสสาวะ ( กลิ่นฉี่ ) มาจากจุดทั้งชักโครกและโถปัสสาวะ ( ถ้ามี ) 

4. กลิ่นอื่นๆ

กลิ่นไม่พึงระสงค์ต่างๆในห้องน้ำทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าส่วนใหญ่ไปจากผู้ใช้ในห้องน้ำทั้งนั้น หรือกลิ่นส่วนใหญ่ก็มาจากกิจกรรมของมนุษย์ในห้องน้ำนั่นเอง โดยเฉพาะสิ่งปฏิกูลต่างๆ ทั้งอุจจาระและปัสสาวะ ล้วนมีกลิ่นทั้งสิ้น ถ้าดูแลและทำความสะอาดได้ไม่ดีพอ ก็จะสร้างปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นได้  บรรดาของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดทั้งมวลในห้องน้ำจะถูกย่อยสลายหรือบำบัดโดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลาย ยิ่งการย่อยสลายของเสียต่างๆเกิดขึ้นได้สมบูรณ์มากเท่าไร กลิ่นไม่พึงประสงค์ก็จะไม่ค่อยมีปรากฎ ที่มาของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆก็มาจากของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ดังนั้น ในการบำบัดของเสียเหล่านี้จึงต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเป้นหลัก ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียมีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งมีอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ แต่มีปริมาณน้อย เพราะอยู่แบบกระจัดกระจายไม่เป้นกลุ่มก้อนที่มีปริมาณมาก  ของเสียมีมากกว่าปริมาณของจุลินทรีย์ย่อยสลายจึงเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นขึ้นมา

ท่านมีปัญหาห้องน้ำเหม็น? ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำมีกลิ่นคาว? ห้องน้ำเหม็นกลิ่นปัสสาวะ? ห้องน้ำมีกลิ่นฉุน? สารพัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำ แก้ไขได้ง่ายๆเรื่องปัญหากลิ่นทั้งหลายในห้องน้ำ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าตอบโจทย์แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นห้องน้ำได้ทั้งหมดในจุดเดียว ปลอดภัยไร้สารเคมี เปลี่ยนห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมได้ทันใจ ลดกลิ่นและลดเชื้อในห้องน้ำต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น 

สำหรับปัญหากลิ่นต่างๆในห้องน้ำ ( กลิ่นไม่พึงประสงค์ทุๆชนิดในห้องน้ำ ) 

สำหรับปัญหากลิ่นในห้องน้ำที่พบมากที่สุด โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะ ( หนักที่สุด ) ส่วนรองลงมาก็คือ ห้องน้ำตามอาคาร บ้านเรือนทั่วๆไป ที่ลูกค้าปรึกษามากที่สุดก็คือ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ กลิ่นคาว กลิ่นยูเรีย ( กลิ่นปัสสาวะ ) กลิ่นชักโครก กลิ่นที่มาจากท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ไม่มีใครปรารถนาที่จะดมแน่ๆ แต่ห้องน้ำต้องใช้บ่อยๆเป็นประจำทุกๆวัน หลายๆท่านที่หนักใจเพราะกลิ่นห้องน้ำ ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร ส่วนใหญ่จะหันไปพึ่งพาใช้สารเคมี ทั้งกรดและด่าง ซึ่งไม่เป้นผลดีต่อสุขภาพของผู้ใช้ห้องน้ำทุกๆคน ไอกรดและไอด่างจากสารเคมีที่ใช้สามารถทำลายสุขภาพโดยเฉพาะระบบหายใจ นอกจากทำลายสุขภาพผู้ใช้ห้องน้ำแล้ว อาจไปทำลายจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อเกรอะและบ่อรับน้ำเสียจากห้องน้ำได้ตลอดเวลา  ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในห้องน้ำห้องส้วม อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใช้ห้องน้ำห้องส้วมได้ในระยะยาว  

ปัญหากลินไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำมาจากจุดใดบ้าง ? 

ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องน้ำมีหลากหลายกลิ่นด้วยกัน เช่น  กลิ่นเหม็นจากชักโครก กลิ่นคาวที่ติดตามพื้นห้องน้ำ กลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้ง ( ฟอร์เดรน ) กลิ่นฉี่ (ยูเรีย )หรือกลิ่นปัสสาวะ กลิ่นอับชื้นต่างๆเป็นต้น ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเหล่านี้ ส่วนใหญ่ยังนิยมการใช้สารเคมีในการทำความสะอาดทั้งพื้นห้องน้ำ ชักโครกและตามจุดต่างๆของห้องน้ำ สารเคมีบางชนิดอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจได้ ถ้ามีการสูดดมเข้าไปอย่างต่อเนื่อง บรรดากลิ่นทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่ในห้องน้ำ ส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ทั้งนั้น ซึ่งก็ไปจากผู้ใช้ห้องน้ำทุกๆคนนั่นเอง เพราะห้องน้ำส่วนใหญ่จะมีส้วมหรือชักโครกติดตั้งอยู่ในตัว เป็นสถานที่ปลดทุกข์ทั้งหนักทั้งเบา และกิจกรรมการอาบน้ำ ซักล้างต่างๆ จากกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้จะทำให้เกิดของเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำมาจากจุดต่างๆดังต่อไปนี้.-

1. กลิ่นจากชักโครกหรือโถส้วม จะมีสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูลขนาดเล็กที่ติดเกาะอยู่ตามซอกของชักโครกหรือโถส้วม การทำความสะอาดอาจเข้าไปไม่ถึงทุกๆส่วน กลิ่นปัสสาวะและกลิ่นจากอุจจาระอาจติดเกาะอยู่ตามรอบๆชักโครกได้ ถึงแม้ว่ากดชักโครกไปแล้ว แต่อาจมีบางส่วนที่ติดค้างอยู่ตามส่วนต่างๆของชักโครก นอกจากนี้กลิ่นเหม็นจากชักโครกก็ยังมีที่มาจากกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะตีกลับขึ้นมาทางชักโครกหรือโถส้วม เมื่อเรากดชักโครกของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆจะไหลลงไปรวมกันทั้งหมดที่บ่อเกรอะ ในบ่อเกรอะมีทั้งก๊าซไข่เน่าและกลิ่นเหม็น เมื่อมีการกดชักโครกกลิ่นเหล่านี้อาจตีกลับลอยขึ้นสู่ที่สูงผ่านท่อลำเลียงสิ่งปฏิกูลที่เชื่อมต่อเข้ากับชักโครก นี่คือที่มาของกลิ่นชักโครกเหม็นอีกจุดหนึ่งในห้องน้ำ กรณีเช่นนี้พบจากปัญหาของลูกค้าอยู่เป็นประจำ
 

2. กลิ่นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำ ( ฟอร์เดรน ) ห้องน้ำบางแห่งอาจมีจุดระบายน้ำทิ้งหลายจุด น้ำเสียและน้ำทิ้งจากการใช้น้ำในห้องน้ำจะไหลลงที่ท่อระบายน้ำทิ้งนี้ เพื่อลงไปรวมกันที่บ่อพักน้ำทิ้ง ( แยกจากบ่อเกรอะคนละบ่อกัน ) ของเสียต่างๆทั้งเศษของสบู่ แชมพูและอื่นๆก็จะไหลไปกับน้ำทิ้งตามท่อระบายน้ำ ของเสียบางส่วนอาจติดเกาะอยู่ตามท่อลำเลียงน้ำเสีย เมื่อสะสมกันเป็นเวลานานๆย่อมก่อให้เกิดปัญหากลิ่นขึ้นได้ นอกจากนี้กลิ่นจากท่อระบายน้ำทิ้งยังอาจมาจากบ่อพักน้ำเสีย ถ้ามีของเสียน้ำเน่าเหม็นในบ่อพักน้ำทิ้งจากห้องน้ำ กลิ่นเหล่านี้อาจระเหิดลอยขึ้นมาตามท่อลำเลียงที่ต่อเชื่อมเข้ากับท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ แต่ที่หนักที่สุดก็คือ ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำนิยมต่อเชื่อมรวมเข้ากับบ่อเกรอะ ซึ่งเท่ากับน้ำทิ้งในห้องน้ำทั้งหมดจะลงไปรวมกันในบ่อเกรอะ บ้านรุ่นเก่าจะมีลักษณะเช่นนี้ ซึ่งเท่ากับบ่อเกรอะเป็นจุดรับน้ำเสียจากห้องน้ำและส่วนอื่นๆทั้งหมด จะส่งผลให้บ่อเกรอะเต็มง่ายหรือส้วมเต็มง่าย ติดตามมาด้วยกลิ่นไม่พึงประสงค์ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ รวมถึงล่องลอยขึ้นมาตามท่อระบายน้ำทิ้งตามจุดต่างๆ ( กรณีที่มีการต่อท่อน้ำทิ้งลงไปรวมกันลงที่บ่อเกรอะ ) ของห้องน้ำ ทั้งท่อระบายน้ำทิ้ง อ่างล้างมือและตามจุดต่างๆที่มีการเชื่อมต่อ นี่คือที่มาของกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำ กรณีที่ห้องน้ำติดกับห้องนอน เวลาเปิดแอร์ กลิ่นจากห้องน้ำจะเข้าไปในห้องนอนได้ง่ายๆ 

3. กลิ่นปัสสาวะจากโถปัสสาวะหรือจากชักโครก ซึ่งเป็นกลิ่นยูเรียเป็นสารอินทรีย์ที่ออกมาจากร่างกายของเราทุกๆคน เป็นกลิ่นเฉพาะที่มีความฉุนอยู่ในตัว กลิ่นอาจตกค้างเรี่ยราดอยู่ตามพื้นห้องน้ำ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตา แต่จะรู้สึกได้ว่าเป็นกลิ่นปัสสาวะหรือกลิ่นฉี่ 

4. กลิ่นคาว มาจากสารอินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากมนุษย์เป็นหลัก เมื่อมีการใช้ห้องน้ำมากๆ อาจก่อให้เกิดกลิ่นคาวและกลิ่นสาปได้ 

นี่คือเรื่องราวของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ จะเห็นได้ว่าที่มาของกลิ่นทั้งหมดในห้องน้ำเกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ที่ไปจากตัวเราทุกๆคนและการใช้ของใช้ต่างๆรวมถึงกิจกรรมต่างๆในห้องน้ำ ในเมื่อบรรดากลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้มีที่มาจากสารอินทรีย์ ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาก็ต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายมาทำการบำบัดกลิ่นเหล่านี้ ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัดโดยตรง การใช้สารเคมีดับกลิ่นเป็นเพียงแค่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น แต่ถ้าบำบัดโดยตรงคือต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นขั้นตอนสุดท้าย และต้องใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นโดยเฉพาะ จึงจะสามารถกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ในที่สุด ซึ่งเป็นชีวภาพบำบัดหรือธรรมชาติบำบัด ไม่สิ่งผลกระทบใดๆต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในห้องน้ำห้องส้วม จุลินทรีย์จะสลายไปตามธรรมชาติไม่มีสารตกค้างในห้องน้ำ 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ :  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) 

   กลุ่มจุลินทรีย์หอมคาซาม่าถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นรวมถึงการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที จึงตอบโจทย์และแก้ปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นได้ดี ใช้แล้วไม่ส่งผลเสียและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม สลายตัวไปในธรรมชาติโดยไม่มีสารตกค้างใดๆ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ห้องน้ำและสิ่งแวดล้อม 

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นและดับกลิ่นต่างๆในห้องน้ำห้องส้วม 

การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ให้ใช้แบบบูรณาการทุกๆส่วนในห้องน้ำ ให้ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจุดละประมาณ 1-2 ลิตร ทำความสะอาดห้องน้ำแบบบูรณาการทุกๆจุดดังต่อไปนี้คือ  ชักโครก , อ่างล้างมือ , โถปัสสาวะ ( ถ้ามี) พื้นห้องน้ำ , ท่อระบายน้ำทิ้งทุกจุด สามารถใช้ร่วมกับแชมพูทำความสะอาดห้องน้ำได้ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำจะช่วยให้ห้องน้ำสะอาด ไร้กลิ่นเหม็นกลิ่นคาว ช่วยกำจัดเชื้อในห้องน้ำ 

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป้นสเปรย์ปรับอากาศในห้องน้ำช่วยลดกลิ่นและกำจัดเชื้อ 

โดยการตวงจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามาพอประมาณเทลงในป๊อกกี้ แล้วเติมด้วยน้ำสะอาดให้เจือจาง นำไปใช้เป็นสเปรย์ปรับอากาศได้ทันที จะช่วยให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอม ลดเชื้อโรคในห้องน้ำ สามารถนำไปฉีดพ่นในช่องแอร์เพื่อกำจัดเชื้อโรคได้ 

   ปัญหากลิ่นจากบ่อเกรอะ

บ่อเกรอะ คือ บ่อรับของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดทั้งมวลที่มาจากชักโครกหรือส้วม จะมาลงที่บ่อเกรอะทั้งหมด บ่อเกรอะมีทั้งชนิดใช้ถังแซทและบ่อปูน ของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่มารวมกันที่บ่อเกรอะ ปัญหาเรื่องกลิ่นยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะจะกระจายออกไปตามจุดต่างๆที่มีช่องทางออก เช่น ท่อระบายอากาศ หรือ กลิ่นลอยไปตามท่อลำเลียงที่มีการต่อเชื่อมเข้ากับบ่อเกรอะ กรณีที่ในห้องน้ำมีการต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับบ่อเกรอะ ก็จะเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นจากบ่อเกรอะอย่างแน่นอน  ห้องน้ำหลายแห่งจะมีการต่อท่ออ่างล้างมือ โถปัสสาวะ ท่อน้ำทิ้งทุกๆจุด ไปต่อเชื่อมลงไปที่บ่อเกรอะ ซึ่งจะสร้างปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นที่มาจากบ่อเกรอะ

   การแก้ไขปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นและบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น

ต้องใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติบำบัด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนหรือกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ทั้งนั้น ซึ่งเป็นการบำบัดที่ต้นเหตุและตรงจุดมากที่สุด

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นห้องน้ำและบ่อเกรอะได้อย่างไร ?

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา และมีคุณสมบัติเด่นๆในเรื่องของการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่มีที่มาจากสารอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็น กลิ่นคาว กลิ่นบูดเน่า ฯลฯ บรรดากลิ่นห้องน้ำทั้งหมดในทุกๆจุด จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถดับกลิ่นเหล่านี้ครอบคลุมได้ทุกๆกลิ่นในห้องน้ำห้องส้วม รวมไปถึงกลิ่นจากบ่อเกรอะหรือกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นก็จะครอบคลุมไปด้วย การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำได้แล้วยังมีประโยชน์ไปทำการบำบัดน้ำเสียอีกต่อหนึ่งในบ่อเกรอะ ซึ่งการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในชักโครกก็จะลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะ ดังนั้น จะมีการย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะอีกต่อหนึ่ง ( บำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ ) จะช่วยให้บ่อเกอระไม่เต็มง่ายหรือส้วมไม่เต็มง่ายนั่นเอง และยังช่วยกำจัดกลิ่นในบ่อเกรอะ ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นและการบำบัดน้ำเสียโดยตรงในบ่อเกรอะ

     

     ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( ไม่ใช้ออกซิเจน )

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นห้องน้ำ ดับกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ช่วยลดมลพิษและมลภาวะของเสียต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์
 
  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายกลุ่มด้วยกันดังนี้

การสังเคราะห์จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้งานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)

4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes)

5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทั้งกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาวเลือด และกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆที่เกิดจากสารอินทรีย์

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นประเภทใดได้บ้าง? 

จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ ) น้ำเน่าเสีย น้ำเน่าเหม็น 

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ 

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด 

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา 

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น 

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ 

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย 

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น 

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์ 

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด

 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  แกลลอนละ  1,200 บาท 

           จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ

      

Visitors: 35,416