จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร? ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย? ไม่ใช้ไม่ได้หรือ ?จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร?

จุลินทรีย์ คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆที่มีมานานพร้อมๆกับการเกิดของโลกใบนี้ จุลินทรีย์มีหลากหลายกลุ่มหลากหลายสายพันธุ์ มีเป็นล้านๆสายพันธุ์ก็ว่าได้ จุลินทรีย์มีทั้งประเภทใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาต่างๆ มีอยู่ในแทบทุกหนทุกแห่งที่มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะกับการอยู่รอดของมัน บางสายพันธุ์อยู่ในสภาวะไร้อากาศก็ได้ บางสายพันธุ์ต้องอยู่ในสภาวะที่มีอากาศเท่านั้น บางสายพันธุ์อยู่ได้ทั้งสองสภาวะทั้งมีหรือไม่มีอากาศก็ได้

จุลินทรีย์ในโลกนี้มีอยู่ด้วยกัน  3  กลุ่มดังนี้

1. จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มีทั้งชนิดที่ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศในการมีชีวิตอยู่

2. จุลินทรีย์กลุ่มที่มีโทษหรือกลุ่มที่ให้โทษ ก่อเชื้อโรคได้ การเน่าเสียของอาหารต่างๆเกิดจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้

3. จุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นกลาง  จุลินทรีย์กลุ่มนี้สามารถเข้าร่วมงานกับกลุ่มใดก็ได้ทั้งนั้นในข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างบน

คราวนี้มาถึงคำตอบของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียนั่นเอง ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้มีทั้งประเภทใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆ มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ในเรื่องการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆบนโลกใบนี้ต้องพึ่งพาและอาศัยจุลินทรีย์กลุ่มนี้ ถ้าโลกใบนี้ปราศจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้แล้ว ของเสียต่างๆและน้ำเสียคงล้นโลกไปนานแล้ว นี่คือที่มาของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนั่นเอง
 
 ในบ่อบำบัดน้ำเสียทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ ? ไม่ใช้ไม่ได้หรือ ? 
 
ในบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นแหล่งรวมและแหล่งเก็บของเสียและน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สาธารณะสิ่งแวดล้อมต่อไป ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า บรรดาของเสียต่างๆและน้ำเสียทั้งหมดบนโลกใบนี้จะถูกย่อยสลายและบำบัดโดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ดังนั้น ในบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆแห่งขาดเสียซึ่งจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียไม่ได้ แค่ในบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายน้อยยังมีปัญหาแล้ว นี่คือความสำคัญและบทบาทของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบล้วนต้องการดึงจุลินทรีย์ย่อยสลายให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้้ำเสียให้กับระบบบำบัดน้ำเสีย  ของเสียและน้ำเสียยิ่งมีมากเท่าใด กลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษยิ่งทำงานได้ดี จึงเป็นที่มาของเน่าเสียต่างๆมาจากจุลินทรีย์ที่ให้โทษกลุ่มนี้ ดังนั้น จึงต้องใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาแบบธรรมชาติบำบัดด้วยวิธีชีวภาพ จุลินทรีย์ทุกๆชนิดมีวงจรสั้งเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไปในธรรมชาติ เกิดขึ้นตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็สลายไปอยู่ตลอดเวลาเป็นวัฎฎจักรวงจรของมัน 
 
  ในบ่อบำบัดน้ำเสียควรเติมจุลินทรีย์เมื่อใด? บ่อยแค่ไหน? 
 
ถ้าในระบบบำบัดน้ำเสียหรือบ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณของจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมากพออยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเติมหรือเพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปในระบบหรือในบ่อบำบัดนั้นๆ ( ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว ) ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูงหมายถึงระบบบำบัดน้ำเสียใดๆก็ได้ที่สามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งค่าพารามิเตอร์ทุกๆตัวต้องได้มาตรฐานที่กำหนดทั้งหมดจึงจะได้ชื่อว่า ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพดี  แต่ความจริงในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่เป็นเช่นนั้น ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ในประเทศไทยของเรายังคงนิยมแบบชนิดเติมอากาศอยู่ ระบบนี้ถ้าทำจริงและทำถึง ดูแลรักษาดีสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องก็สามารถเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพได้ แต่ส่วนใหญ่มักจะละเลยไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าที่ควร นอกจากเวลาที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองออกตรวจสอบจึงจะให้ความสนใจในบางครั้งเท่านั้น  สิ่งที่ต้องหมั่นตรวจสอบอยู่เป็นประจำซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่เลยก็ว่าได้ในระบบบำบัดน้ำเสียหรือในบ่อบำบัดน้ำเสียก็คือ ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ต้องได้มาตรฐานหรือเข้าใกล้ค่ามาตรฐาน ซึ่งจะเป็นตัวดัชนีชี้วัดว่า น้ำเสียในบ่อบำบัดนั้นๆได้รับการบำบัดให้เป็นน้ำดีแล้ว พร้อมปล่อยทิ้งออกสู่สาธารณะสิ่งแวดล้อม  ค่าพารามิเตอร์ต่างๆจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของจุลินทรีย์ย่อยสลายโดยตรง  ถ้าในบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นๆมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายน้อย ค่าพารามิเตอร์แทบทุกๆตัวก็จะเพี้ยนไปด้วยหรือไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดนั่นเอง น้ำเสียก็ยังคงเป็นน้ำเสียต่อไป  การเพิ่มหรือเติมปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายลงในบ่อบำบัดสามารถเติมบ่อยได้ตามความต้องการ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียโดยตรง ไม่มีผลเสียใดๆต่อระบบบำบัด

 เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในนามแบรนด์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน กำจัดกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสีย

      
 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท 

  เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท  

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ  

  เงื่อนไขในการจัดส่งถึงที่อยู่ของลูกค้า  

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้  

ในเขตกรุงเทพฯจัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5 แกลลอนขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล )
ในเขต
ปริมณฑลใกล้กรุงเทพฯ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี )
ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถามอีกครั้งขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล )
  

# การจัดส่งสำหรับในต่างจังหวัด #  

 สำหรับลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด  

ทางร้านจัดส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป ( ต่ำกว่า 6 แกลลอนเราไม่จัดส่ง ) ราคาแกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศโดยรถขนส่งเอกชน เช่น ขนส่งที่สาย 2 , สาย 4 เป็นต้น เราจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ และทางร้านฯ ไม่มีนโยบายนำรถส่วนตัวไปส่งให้ถึงที่ในต่างจังหวัด ) จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วถึงกัน 

           
                     
ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้งานให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจากเราที่นี่

มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ บ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจาย บ่อขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน ปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ทุกๆชนิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้สารเคมีตกค้างในธรรมชาติ

Visitors: 10,692