ความสำคัญของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

       

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีความสำคัญต่อการบำบัดน้ำเสียอย่างไร?

ในการบำบัดน้ำเสียไม่ว่าจะใช้ระบบใดๆก็ตาม ( ระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ) ล้วนต้องการดึงจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ไปบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียในน้ำเสียทั้งสิ้น จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มีอยู่แล้วในธรรมชาติทั่วๆไป เพียงแต่อยู่แบบกระจัดกระจายตามแหล่งต่างๆ ถ้าขาดเสียซึ่งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหล่านี้ โลกใบนี้ของเสียและน้ำเสียตามแหล่งต่างๆคงล้นโลกใบนี้ไปแล้ว นี่คือความสำคัญของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ก็มีหลากหลายกลุ่มด้วยกัน มีทั้งประเภทใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาและกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์นี้ให้ประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกัน หนึ่งในประโยชน์ที่ให้กับโลกใบนี้ก็คือ การบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสีย รวมถึงการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นก็เป็นผลงานของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

  จุลินทรีย์ในโลกนี้มีกี่ประเภท ? 

จุลินทรีย์ในโลกนี้มีอยู่ด้วยกัน 3  ประเภทดังต่อไปนี้

1. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ ( ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ )

2. กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นกลาง  ซึ่งสามารถเข้าได้กับกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีโทษก็ได้( เข้าได้ทุกกลุ่ม)

3. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีโทษ  จุลินทรีย์กลุ่มนี้ให้โทษประการเดียวเท่านั้น เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีสภาวะทำลาย

ในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบจะต้องมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะให้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย  ดังนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้ในบ่อบำบัดน้ำเสียคือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต้องมีปริมาณที่มากพอ ( ต้องมากกว่าปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริง ) จึงจะไม่เกิดปัญหาหรือบำบัดน้ำเสียได้สมบูรณ์ น้ำเสียแปรเปลี่ยนเป็นน้ำดีจากการบำบัดในบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นๆ  แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในปัจจุบันมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สมบูรณ์แบบได้มาตรฐานและบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้แบบสมบูรณ์จริงๆมีอยู่น้อยมาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้จริงๆมีเพียง  ระบบ RBC และ  ระบบ AS เท่านั้น ส่วนระบบอื่นๆรวมทั้งระบบเติมอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศมากที่สุด  ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ระบบยังดึงกลุ่มจุลินทรีย์มาย่อยสลายของเสียได้ไม่มากพอ น้ำเสียในระบบจึงยังไม่เป็นน้ำดีเท่าที่ควร  ค่ามาตรฐานยังไม่ได้ ซึ่งยังคงปล่อยทิ้งน้ำเสียออกสู่สาธารณะสิ่งแวดล้อม สร้างปัญหาทั้งมลพิษทางน้ำเสียและมลภาวะทางกลิ่น น้ำเสียในแต่ละแหล่งมีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมต่างๆที่มากขึ้นของมนุษย์ น้ำเสียเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม

 จะเห็นได้ว่า จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์คือ ตัวการที่สำคัญในกระบวนการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้ ถ้าในระบบบำบัดน้ำเสียนั้นมีปริมาณของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์น้อยหรือแทบไม่มีเลย ก็จะทำให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้น การเพิ่มหรือการเติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสียจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งน้ำเสียมีมากขึ้นและมีอย่างต่อเนื่อง ยิ่งต้องมีความจำเป็นต้องการปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากขึ้นตามไปด้วย ( อย่าให้จุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสียลด มีแต่ต้องเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง )

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในน้ำเสียมาใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย  ดังนั้น ออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำเสียจึงไม่ถูกนำมาใช้ในการทำปฏิกิริยาของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ซึ่งไม่ไปแย่งออกซิเจนจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทำงานย่อยสลายคู่ขนานไปกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักได้โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ เป็นการเสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย การย่อยสลายของเสียในน้ำเสียได้ดีมากยิ่งขึ้น ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของท่านคิดถึง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสีย รวมถึงการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อบำบัด

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าแกลลอนละ  1,200 บาท 

  

           
           
  มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ บ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจาย บ่อขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน ปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ทุกๆชนิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้สารเคมีตกค้างในธรรมชาติ

Visitors: 35,982