จำหน่ายจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียและจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็น


ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  ,  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น  ,  จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น  , จุลินทรีย์หอมย่อยสลายไขมันและกำจัดกลิ่นไขมันที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น ในนามแบรนด์  "  จุลินทรีย์หอมคาซา่มา ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) " ชนิดเข้มข้นสูงและมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย , จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ยี่ห้อหรือแบรนด์ คาซาม่า ( Kasama  ) ก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูง ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) ในหลายๆด้านด้วยกัน ในที่นี้จะนำมากล่าวเฉพาะการนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์เท่านั้น  เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบนโลกใบนี้การย่อยสลายของเสียต่างๆล้วนต้องพึ่งพาอาศัยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายทั้งสิ้น  ถ้าปราศจากซึ่งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายกลุ่มนี้แล้ว โลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเสียจนล้นโลก  กลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียมีทั้งประเภทใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้งสองกลุ่มนี้ ( กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนและกลุ่มไม่ใช้ออกซิเจน ) สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ในสภาวะไร้อากาศออกซิเจน กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากไม่มีออกซิเจนให้ออกซิไดซ์ ส่วนจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน ( อีเอ็ม ) สามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจน  ในสภาวะที่มีออกซิเจน  จุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มก็สามารถทำงานร่วมกันได้ ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้มากขึ้นกว่าปกติทั่วไป  ทั้งการย่อยสลายของเสีย บำบัดน้ำเสีย รวมไปถึงการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ดี

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ( จุลินทรีย์อีเอ็ม หรือ อีเอ็ม  ) ในการบำบัดน้ำเสีย  ย่อยสลายของเสียต่างๆ และการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นได้ดี จุลินทรีย์หอมคาซาม่าถูกพัฒนาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้มีกลิ่นหอมและมีความเข้มข้นสูง ปิดช่องว่างปัญหาเรื่องกลิ่นของจุลินทรีย์อีเอ็ม ซึ่งลูกค้าไม่ค่อยจะชอบกลิ่นของอีเอ็ม เราจึงได้พัฒนาปรับปรุงเรื่องของกลิ่นให้มีกลิ่นหอม เหมาะกับการใช้งานดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ซึ่งได้ผลดีเป็นที่ถูกใจของลูกค้าทุกๆราย  ในการบำบัดน้ำเสียมักจะประสบปัญหาในเรื่องกลิ่นอีกปัญหาหนึ่งที่แทรกเข้ามา โดยเฉพาะในระบบบำบัดที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้น คือ ระบบยังไม่สมบูรณ์ในเรื่องของการบำบัดและการดึงจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์มาใช้งานย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ยิ่งมีปัญหาน้ำเสียค่อนข้างวิกฤต ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำเสียต่ำหรือเป็นศูนย์ กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักก็ไม่สามารถทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้ น้ำเสียก็จะยิ่งวิกฤตมากยิ่งขึ้นไปอีก  ดังนั้น  ทางออกในการแก้ไขปัญหานี้จึงนิยมนำกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจน ( กลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม ) มาทำหน้าที่แทนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ และในเรื่องของการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น
น้ำเสียส่วนใหญ่ทั้งในระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียทั่วๆไปจะมีอินทรีย์วัตถุปนเปื้อนอยู่แทบทั้งนั้น  ตัวที่จะกำจัดโมเลกุลของสารอินทรีย์เหล่านี้ให้มีขนาดเล็กๆลงเรื่อยๆก็คือ กลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ( ทั้งกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักและกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนหรืออีเอ็ม ) จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะมีหน้าที่โดยตรงในการย่อยสลายของเสียต่างๆและบำบัดของเสียไปโดยอัตโนมัติ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณูปการสูงต่อโลกใบนี้ นอกจากช่วยในเรื่องรักษาสิ่งแวกล้อมให้ดีขึ้นแล้ว กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ทุกๆคนด้วย ในตัวของเราก็มีจุลินทรีย์กลุ่มนี้ทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียอยู่ในร่างกายของเราทุกๆคนเช่นกัน ซึ่งเป็นไปโดยธรรมชาติตามกลไกของร่างกาย

       

 เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมสำหรับบำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นขยะเน่าเหม็น

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท 

  เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท 

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ 

  เงื่อนไขในการจัดส่งถึงที่อยู่ของลูกค้า 

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ 

ในเขตกรุงเทพฯจัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5 แกลลอนขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล )
ในเขต
ปริมณฑลใกล้กรุงเทพฯ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี )
ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถามอีกครั้งขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล )
 

# การจัดส่งสำหรับในต่างจังหวัด # 

 สำหรับลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด 

ทางร้านจัดส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป ( ต่ำกว่า 6 แกลลอนเราไม่จัดส่ง ) ราคาแกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศโดยรถขนส่งเอกชน เช่น ขนส่งที่สาย 2 , สาย 4 เป็นต้น เราจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ และทางร้านฯ ไม่มีนโยบายนำรถส่วนตัวไปส่งให้ถึงที่ในต่างจังหวัด ) จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วถึงกัน 

         
                     
ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้งานให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจากเราที่นี่
 

ลูกค้าที่ต้องการใบเสนอราคา ให้แจ้งข้อมูลของบริษัทส่งไปที่อีเมลด้านบนนี้ และใบเสนอราคาขั้นต่ำตั้งแต่  100  ลิตรขึ้นไปเท่านั้น  ต่ำกว่า  100  ลิตรขึ้นไป  มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ บ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจาย บ่อขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน ปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ทุกๆชนิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้สารเคมีตกค้างในธรรมชาติ

Visitors: 9,625