ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นเหม็นขยะกำจัดกลิ่นน้ำเน่าเหม็นน้ำเน่าเสีย กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน

                                        
เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น ขายจุลินทรีย์ดับกลิ่นกองขยะเหม็น กำจัดกลิ่นน้ำเน่าเสีย ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดมาจากสารอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงการกำจัดกลิ่นขยะเน่าเหม็น ดับกลิ่นขยะส่งกลิ่นเหม็น กองขยะ ถังขยะเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นขยะ

ขยะส่วนใหญ่มีทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง เมื่อสะสมกันนานๆเข้าจะเกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้น ซึ่งกลิ่นเน่าเหม็นส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ที่หมักหมมอยู่ในขยะ ในการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้ทำได้ 2 วิธี คือ การเผาขยะ และใช้จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น การกำจัดโดยวิธีการเผาต้องทำในระบบปิดค่อนข้างยุ่งยาก  แต่ถ้าวิธีแบบธรรมชาติไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมก็คือ การใช้จุลินทรีย์บำบัดและกำจัดกลิ่นเหม็นจากขยะ ซึ่งโดยธรรมชาติทั่วๆไป ขยะและกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆในโลกนี้ล้วนต้องพึ่งพาอาศัยจุลินทรีย์ในการบำบัดกำจัดกลิ่นและย่อยสลายของเสียเหล่านี้ให้หมดไป

จุลินทรีย์คาซาม่า ( จุลินทรีย์-Kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นอะไรได้บ้าง ?
1. ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นคาวในห้องน้ำ ดับกลิ่นปัสสาวะและอุจจาระ
2. ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น  ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งส่งกลิ่นเหม็น ท่อระบายน้ำมีกลิ่นเหม็น
3. ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
4. ดับกลิ่นบ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็น
5. ดับกลิ่นน้ำเสีย กำจัดกลิ่นน้ำเน่าเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น
6. ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด เช่น สุนัข  แมว  ฯลฯ
7. ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ทุกๆชนิด เช่น ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ เป็นต้น
8. ดับกลิ่นเน่าเหม็นของแป้งที่ใช้ทำขนม
9. ดับกลิ่นคาวเลือดและคาวปลา
10.ดับกลิ่นซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วส่งกลิ่นเน่าเหม็น
11. ดับกลิ่นเสื้อผ้าเหม็น โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยติดเตียงและผู้พิการ
            
                 ฯ ล ฯ
การกำจัดกลิ่นหรือการดับกลิ่นของจุลินทรีย์เป็นแบบธรรมชาติบำบัด นั่นก็คือ การเข้าไปย่อยสลายของเสียที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้น เมื่อของเสียต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเน่าเหม็นถูกย่อยสลายจนสมบูรณ์แล้ว กลิ่นเน่าเหม็นก็จะสลายไปในที่สุด นี่คือ การทำงานของจุลินทรีย์ ถ้าโลกนี้ปราศจากจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียเหล่านี้ โลกก็จะเต็มไปด้วยของเสียจนล้นโลก นี่คือประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่มีต่อโลกใบนี้ ทั้งในเรื่องของการดับกลิ่นและการย่อยสลายของเสียต่างๆ

  จุลินทรีย์คาซาม่า เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นหรือกำจักลิ่นรวมไปถึงการย่อยสลายของเสียต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่น เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถทำงานได้ทั้งสภาวะไร้อากาศและมีอากาศ แต่จะทำงานได้ดีมากในสภาวะไร้อากาศ  จุลินทรีย์คาซาม่านอกจากดับกลิ่นได้ดีแล้ว เมื่อใช้แล้วจะมีกลิ่นหอมทันที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นได้เร็วขึ้น เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแบบธรรมชาติ
 

จุลินทรีย์คาซาม่า ( จุลินทรีย์-Kasama ) ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายกลุ่มดังต่อไปนี้ 

การสังเคราะห์จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโชน์และมีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังต่อไปนี้  

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria) 

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) 

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)

4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes)
 

5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)

การรวมกลุ่มของจุลินทรีย์เหล่านี้จึงให้ประโยชน์เอนกประสงค์หลายอย่างนอกจากการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆอีกมากมายต่อโลกมนุษย์ที่นำมาใช้อย่างถูกวิธี เป็นการช่วยลดมลภาวะหรือมลพิษของสิ่งแวดล้อม
                        
         

Visitors: 35,417