จำหน่ายจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นห้องน้ำ ดับกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ช่วยลดมลพิษและมลภาวะของเสียต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์
จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำได้อย่างไร ?
  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายกลุ่มด้วยกันดังนี้

การสังเคราะห์จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้งานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)

4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes)

5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทั้งกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาวเลือด และกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆที่เกิดจากสารอินทรีย์  

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นได้อย่างไร ? 

กลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากหลายจุดด้วยกัน ทั้งท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำเสียน้ำทิ้งในห้องน้ำ จากชักโครกหรือโถส้วม จากพื้นห้องน้ำ ของเสียมีขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตาเปล่า จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้หายไป ใช้เป็นประจำจะช่วยให้ห้องน้ำปราศจากกลิ่นเหม็น

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท 

           จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ

    

 

Visitors: 10,691