จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น

                                            

มีปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆทุกๆชนิด ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ห้องน้ำมีกลิ่นหอมทันที

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำและที่มา 

การดับกลิ่นห้องน้ำและวิธีดับกลิ่นห้องน้ำแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีใดๆให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้ใช้ห้องน้ำ ไม่มีสารเคมีตกค้างในห้องน้ำ

ท่านมีปัญหาห้องน้ำมีกลิ่น? ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำมีกลิ่นคาว? ห้องน้ำเหม็นกลิ่นปัสสาวะ?  ชักโครกมีกลิ่นเหม็น? ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น? อ่างล้างมือมีกลิ่นเหม็น? โถปัสสาวะส่งกลิ่นแรง? ปัญหาทั้งหมดเหล่านี้แก้ไขได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้สารเคมีให้เสียสุขภาพ ธรรมชาติบำบัด 100% ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีอันตรายใดๆต่อผู้ใช้ห้องน้ำ ไม่มีสารเคมีใดๆตกค้างในห้องน้ำ

ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำห้องส้วม

โดยทั่วไปในทุกๆอาคาร บ้านเรือนทั่วๆไปต้องมีห้องน้ำทุกแห่ง และห้องน้ำส่วนใหญ่ก็จะมีส้วมหรือชักโครกอยู่ในตัวกันแทบทั้งนั้น ห้องน้ำถ้ามีการดูแลและรักษาดีๆก็จะไม่ค่อยมีกลิ่น แต่ถ้าดูแลได้ไม่ค่อยดีหรือถึงแม้ดูแลดี แต่มีผู้ใช้จำนวนมากอย่างเช่น ห้องน้ำสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งมีผู้ใช้จำนวนมาก สิ่งที่ติดตามมาและหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือกลิ่นนั่นเอง ในห้องน้ำจะมีทั้งกลิ่นจากชักโครก กลิ่นจากพื้นห้องน้ำ กลิ่นจากท่อน้ำทิ้ง ( ท่อระบายน้ำทิ้ง ) กลิ่นจากโถปัสสาวะ ( ถ้ามี ) กลิ่นคาว กลิ่นอับชื้น กลิ่นยูเรียที่เรี่ยราดตามพื้นห้องน้ำ ห้องน้ำสาธารณะบางแห่งแทบปิดจมูกเข้าใช้ เพราะกลิ่นแรงมากๆ ในส่วนของกลิ่นห้องน้ำตามบ้านเรือนทั่วๆไปก็อาจจะมีบ้าง กลิ่นที่หนักที่สุดก็คือ กลิ่นเหม็นจากชักโครกและกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำ  กลิ่นเหล่านี้มาได้อย่างไร ? และมาจากจุดใด ? หรือมีที่มาอย่างไร และจะจัดการอย่างไรกับกลิ่นทั้งหลายเหล่านี้

        

 กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำห้องส้วม

1. กลิ่นเหม็นจากชักโครก มีที่มาจาก 2 จุดคือ ของเสียและสิ่งปฏิกูลที่มีขนาดเล็กเกาะติดอยู่ตามซอกด้านในของชักโครก ซึ่งอาจทำความสะอาดเข้าไม่ถึง เมื่อสะสมเป็นเวลานานๆก็จะทำให้เกิดกลิ่นขึ้นมาได้  สำหรับจุดที่สองก็คือ กลิ่นตีกลับจากบ่อเกรอะและท่อต่อไปบ่อเกรอะ ท่อพีวีซีที่ต่อเชื่อมจากชักโครกไปลงยังบ่อเกรอะจะมีของเสียและสิ่งปฏิกูลเกาะจับอยู่ตามผนังท่อด้านในจนไปถึงบ่อเกรอะ เมื่อมีการกดชักโครก กลิ่นจากบ่อเกรอะและกลิ่นที่เกาะติดอยู่ตามท่อลำเลียงจะตีกลับมายังชักโครก นี่คือที่มาของกลิ่นชักโครกในจุดที่สอง ตามปกติกลิ่นจะมีมวลเบาและจะลอยขึ้นสู่ที่สูงไปตามท่อลำเลียงที่มีการเชื่อมต่อ ดังนั้น ถ้าในห้องน้ำมีการเชื่อมต่อท่อลำเลียงไปลงรวมกันทั้งหมดที่บ่อเกรอะจะมีปัญหาในเรื่องกลิ่นติดตามมาอย่างเลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น อ่างล้างมือ  ท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำหรือฟอร์เดรนในแต่ละจุดที่มีการต่อท่อลำเลียงน้ำทิ้งไปเชื่อมเข้ากับบ่อเกรอะ นี่คือที่มาของกลิ่นเหม็นในห้องน้ำอีกส่วนหนึ่งจากปัญหากลิ่นทั้งหมดในห้องน้ำ

2. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง ( ฟอร์เดรน ) ห้องน้ำบางแห่งอาจมีท่อระบายน้ำทิ้งหลายจุด ตามหลักการที่ถูกต้อง น้ำทิ้งจากห้องน้ำ เช่น น้ำอาบ น้ำใช้ต่างๆ น้ำล้างมือ หรือน้ำที่ใช้ซักล้างต่างๆ ต้องแยกไปลงรวมกันทั้งหมดที่บ่อพักน้ำทิ้ง ( แยกออกจากบ่อเกรอะเป็นคนละบ่อ) ไม่ควรนำไปรวมกันลงในบ่อเกรอะ เพราะจะสร้างปัญหาในเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ง่ายๆ อาคารบ้านเรือนรุ่นเก่าจะนิยมนำน้ำเสียทั้งหมดที่ใช้แล้วลงไปรวมในที่เดียวกันคือ บ่อเกรอะ จึงทำให้ส้วมเต็มง่ายและติดตามมาด้วยปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ  ท่อระบายน้ำทิ้งจะมีเศษของเสียต่างๆเกาะติดอยู่ด้านในท่อ ทั้งสบู่และแชมพูหรือสิ่งที่ใช้ภายในห้องน้ำ เมื่อสะสมกันเป็นเวลานานๆเข้าจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องกลิ่นได้ สิ่งที่ไม่ควรกระทำก็คือ การใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงในการทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้ง เช่น โซดาไฟ หรือกรดเกลือ เป็นต้น เพราะจะส่งผลทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบตายได้ง่ายๆ ไม่ควรใช้สารเคมีเหล่านี้มาทำความสะอาดหรือกำจัดกลิ่นห้องน้ำ และยังเป็นผลเสียต่อสุขภาพระบบหายใจสูดดมสารเคมี เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้

  จะแก้ปัญหาดับกลิ่นห้องน้ำได้อย่างไร ?

โดยทั่วไปหลายๆท่านนิยมใช้สารเคมีในการดับกลิ่นห้องน้ำหรือกำจัดกลิ่นห้องน้ำ ซึ่งก็ใช้ได้ แต่เป็นการดับกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นและต้องใช้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือสารเคมีตกค้างในห้องน้ำมากขึ้นนั่นเอง อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจได้ สารเคมีอาจทำให้แสบจมูกและแสบตาได้ง่ายๆ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพผู้ใช้ห้องน้ำทุกๆชีวิต กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในห้องน้ำ เป็นกลิ่นที่มาจากสารอินทรีย์แทบทั้งหมด ตามหลักธรรมชาติบำบัดต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายและดับกลิ่นในการบำบัดกลิ่นเหล่านี้ เพราะสารอินทรีย์ทั้งหมดบนโลกใบนี้จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งสิ้น ซึ่งรวมทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่อยู่ในสารอินทรีย์ด้วย จุลินทรีย์ย่อยสลายเหล่านี้เมื่อทำหน้าที่ย่อยสลายและบำบัดกลิ่นแล้วก็จะสลายตัวไปตามธรรมชาติ ไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิ้น จึงปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีตกค้างในห้องน้ำ

   ที่มาของจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ : จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama )

คือการตอบโจทย์และแก้ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย รวมถึงมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ดี เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายและการดับกลิ่น ดังนั้น กลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นภายในห้องน้ำ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถกำจัดกลิ่นเหล่านี้ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นตามจุดต่างๆ กลิ่นคาวตามพื้นห้องน้ำ กลิ่นยูเรียจากปัสสาวะหรือกลิ่นฉี่ กลิ่นจากท่อน้ำทิ้ง ฯลฯ ซึ่งจะครอบคลุมกลิ่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในห้องน้ำ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดได้ทันที เปลี่ยนกลิ่นห้องน้ำให้มีกลิ่นหอม ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีการใช้สารเคมี แต่เป้นการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นอย่างถูกจุดและตรงประเด็น เพราะกลิ่นเหล่านี้ส่วนใหญ่มีที่มาจากสารอินทรีย์แทบทั้งสิ้น ต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายในการบำบัดกลิ่นเหล่านี้ เป็นการกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัด

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำกำจัดกลิ่นห้องน้ำได้อย่างไร ?  

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและการดับกลิ่น ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับการใช้ในบ่อเกรอะที่อับอากาศออกซิเจนหรือในจุดที่ไม่มีออกซิเจนเลย ซึ่งผู้ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าถ้านำไปใช้กำจัดกลิ่นบ่อเกรอะจะได้รับประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นบ่อเกรอะและการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะโดยตรง เป็นการบำบัดมลพิษและมลภาวะโดยไม่ใช้สารเคมี

 การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในห้องน้ำแบบบูรณาการทุกส่วน

บรรดากลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งกลิ่นคาว กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นสิ่งปฏิกูลต่างๆ กลิ่นจากท่อน้ำทิ้งหรือฟอร์เดรน ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเหล่านี้ให้หมดด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่าให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าราดลงที่ชักโครกพอประมาณ ( 1-2 ลิตร )เพื่อทำความสะอาดชักโครกและกำจัดเชื้อโรค

2. ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำหรือฟอร์เดรนในแต่ละจุด จุดละ 1-2 ลิตร

3. ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ซึ่งอาจใช้ร่วมกับแชมพูก็ได้ แต่ไม่ควรใช้ร่วมกับสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างที่รุนแรง เพราะอาจทำให้จุลินทรีย์ตายได้ 

4. ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดอ่างล้างมือแต่ละจุด ซึ่งจุดใดที่มีน้ำทิ้งก็ให้ใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดได้เลย เพื่อกำจัดกลิ่นต่างๆที่ติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆในห้องน้ำ   

5. กรณีที่ห้องน้ำมีโถปัสสาวะก็ให้ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดโถปัสสาวะร่วมกับแชมพูได้เลย

บรรดาของเสียน้ำทิ้งจากห้องน้ำรวมถึงจุลินทรีย์ที่ใช้ทั้งหมดจะลงไปรวมกันที่บ่อพักน้ำทิ้งที่มีการติดตั้ง แต่ในหลายครัวเรือนหรือบ้านหลายๆหลังจะมีการต่อทั้งน้ำทิ้งในห้องน้ำและน้ำเสียจากชักโครกลงไปรวมกันทั้งหมดในบ่อเกรอะ ซึ่งมีจำนวนมากที่เป็นเช่นนี้ บ้านราคาหลายสิบล้านก็พบอยู่เป็นประจำ ในหลักการที่ถูกต้อง ต้องทำการแยกบ่อน้ำทิ้งจากห้องน้ำออกจากบ่อเกรอะ ( แยกคนละบ่อ ) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากลิ่นจากบ่อเกรอะตีกลับและลอยขึ้นสู่ที่สูง ( ห้องน้ำและส่วนอื่นๆ ) การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในห้องน้ำแบบบูรณาการจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ .-

1. ดับกลิ่นห้องน้ำโดยรวมทั้งหมดในห้องน้ำ ทั้งกลิ่นชักโครก กลิ่นคาว กลิ่นปัสสาวะ ( ยูเรีย ) และอื่นๆ

2. ทำความสะอาดท่อลำเลียงของเสียและน้ำทิ้งจากห้องน้ำ ( ท่อพีวีซี ) ซึ่งจะมีของเสียบางส่วนเกาะอยู่ตามท่อเหล่านี้ทั้งหมด

3. จุลินทรีย์ที่ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำทั้งหมดจะไหลลงไปรวมกันที่บ่อพักน้ำทิ้งหรือบ่อเกรอะ ( กรณีที่ต่อรวมกันทั้งหมด ) จะได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องการดับกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเสียในบ่อพักน้ำทิ้งหรือในบ่อเกรอะ และจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียอีกต่อหนึ่ง ซึ่งเท่ากับในบ่อเกรอะมีจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียโดยอัตโนมัติจากการใช้จุลินทรีย์ในห้องน้ำ

นี่คือผลลัพธ์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในห้องน้ำแบบบูรณาการทุกส่วน จุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีจุดเด่นมากในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดี ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที  จึงเป็นที่มาของคำว่า จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นหรือจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์  นอกจากนี้ยังช่วยในการกำจัดเชื้อโรค ( กลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษก่อเชื้อโรคทั้งหลาย ) ใช้เป็นประจำจะช่วยให้ห้องน้ำสะอาดปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เพราะจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไม่ใช่สารเคมี เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติที่นำมารวมกันเพื่อใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียตามสถานที่ต่างๆและที่อยู่อาศัยบ้านเรือนทั่วๆไปทุกๆแห่งสามารถใช้ได้ทันที เป็นธรรมชาติบำบัดล้วนๆ ไม่ใช้สารเคมีให้ตกค้างในห้องน้ำห้องส้วม

    

คุณสมบัติเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

1. การย่อยสลายของเสียต่างๆ ( บำบัดน้ำเสีย ) ที่เป็นสารอินทรีย์โดยไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย

2. การดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด ที่มีที่มาจากสารอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว

มีปัญหาเรื่องกลิ่นในห้องน้ำ ส้วมมีกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่มาจากสารอินทรีย์ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากำจัดกลิ่นเหล่านี้ได้ทันทีและรวดเร็ว ดับกลิ่นและกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัดไม่กระทบสิ่งแวดล้อม เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วม และบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี เป็นธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมี

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นห้องน้ำ ดับกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ช่วยลดมลพิษและมลภาวะของเสียต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์
จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำได้อย่างไร ?
  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายกลุ่มด้วยกันดังนี้

การสังเคราะห์จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้งานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)

4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes)

5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทั้งกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาวเลือด และกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆที่เกิดจากสารอินทรีย์  

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นได้อย่างไร ? 

กลิ่นเหม็นในห้องน้ำมาจากหลายจุดด้วยกัน ทั้งท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำเสียน้ำทิ้งในห้องน้ำ จากชักโครกหรือโถส้วม จากพื้นห้องน้ำ ของเสียมีขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตาเปล่า จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้หายไป ใช้เป็นประจำจะช่วยให้ห้องน้ำปราศจากกลิ่นเหม็น

ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ / ขายจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำที่มีกลิ่นหอมในตัว ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที ห้องน้ำมีกลิ่นหอมทันที เป็นธรรมชาติบำบัดไม่ใช้สารเคมีใดๆ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ห้องน้ำ

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ราคา

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  แกลลอนละ  1,200 บาท
 

           จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ

    

 

Visitors: 35,417