ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นในบ่อบำบัด

                  

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย  RUN และ REBOOT บ่อบำบัดน้ำเสียของท่านด้วย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของบ่อบำบัดให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดของเสียและน้ำเสียมากยิ่งขึ้น เสริมประสิทธิภาพกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย 

ระบบบำบัดน้ำเสียของท่านมีปัญหา? ระบบบำบัดน้ำเสียไม่เวิร์คเท่าที่ควร? ระบบบำบัดน้ำเสียไม่สมบูรณ์ ? น้ำเสียในบ่อบำบัดส่งกลิ่นเหม็น? ต้องการรีบูทระบบบำบัดน้ำเสียใหม่?  ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย? ทำได้ง่ายโดยไม่ต้องลงทุนมากมายอะไร  เพียงใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเติมหรือเพิ่มเข้าไปในระบบเดิมก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบได้มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว ไม่ต้องทุบระบบเดิมให้สิ้นเปลือง ไม่ต้องเปลี่ยนระบบใหม่ก็สามารถทำได้ เราให้คำปรึกษาฟรีๆ
   
   จุลินทรีย์คืออะไร ?
 

จุลินทรีย์คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เป็นสัตว์เซลล์เดียว มีหลากหลายสายพันธุ์ในโลกนี้ มีทั้งชนิดใช้อากาศออกซิเจนและชนิดไม่ใช้อากาศออกซิเจน อยู่กระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ พอจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้ .- 
1. จุลินทรีย์กลุ่มที่ให้ประโยชน์หรือกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อพืชและสัตว์สิ่งแวดล้อม มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์นี้จะมีอยู่ประมาณ  10%  ของจุลินทรีย์รวมทั้งหมดทุกๆสายพันธุ์
2. จุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษหรือกลุ่มที่มีโทษต่อพืชและสัตว์สิ่งแวดล้อม มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์กลุ่มที่มีโทษนี้จะมีอยู่ประมาณ  10%  ของจุลินทรีย์รวมทั้งหมดทุกๆสายพันธุ์
3. จุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นกลาง ไม่มีประโยชน์และไม่มีโทษใดๆ และสามารถเข้าร่วมงานกับจุลินทรีย์กลุ่มใดก็ได้ทั้งหมดในทั้งสองกลุ่มด้านบน มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นกลางนี้จะมีอยู่ประมาณ  80%  ของจุลินทรีย์รวมทั้งหมดทุกๆสายพันธุ์ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีมากที่สุด 
 

   จุลินทรีย์เกี่ยวข้องอะไรกับการบำบัดน้ำเสีย ? 

ในการย่อยสลายของเสียต่างๆในโลกนี้ ซึ่งรวมถึงของเสียต่างๆในน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี ล้วนต้องพึ่งพาและอาศัยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายทั้งสิ้น ขอเน้นว่าต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเพียงเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักหรือกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริย่ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียก็ตาม ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ต่อโลกใบนี้ ของเสียต่างๆและน้ำเสียไม่ล้นโลกก็มาจากฝีมือของจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายนี้เป็นหลัก

    จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียคืออะไร?
 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์หอมที่เราได้พัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียโดยตรง เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์หลากหลายกลุ่มด้วยกัน มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้ดี ทำงานย่อยสลายและบำบัดน้ำเสียได้ทั้งในสภาวะไร้อากาศและมีอากาศ นอกจากนี้ยังช่วยกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นในน้ำเสียได้เป็นอย่างดี เป็นการบำบัดแบบธรรมชาติบำบัด ของเสียและน้ำเสียบนโลกใบนี้ต้องพึ่งพาและอาศัยจุลินทรีย์ในการบำบัดและย่อยสลายทั้งสิ้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสังเคราะห์จากจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมารวมกัน เพื่อประโยชน์ในด้านนี้คือการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์จะไม่มีสีและไม่มีกลิ่นแต่ประการใด  จุลินทรีย์อีเอ็ม( EM ) จะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ซึ่งเป็นกลิ่นจากการหมัก ลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์อีเอ็มส่วนใหญ่ไม่ชอบกลิ่นอีเอ็ม  ดังนั้น เราจึงพัฒนาในเรื่องกลิ่นและอื่นๆให้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกๆกลุ่มที่ต้องการจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีกลิ่นหอม 

       
 
ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ) จะได้ผลผลิต คือ  น้ำ + พลังงาน +  CO2  +  CH4  จากปฏิกิริยาการย่อยสลายจะช่วยลดค่า  BOD, SS , TDS , FOG ในน้ำเสีย

เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมสำหรับบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียการย่อยสลายของเสีย การดับกลิ่น ทำปฏิกิริยาโดยไม่ใช้ออกซิเจน ดังนั้น ในน้ำเสียที่จะทำการบำบัดนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียเลยก็ได้ นี่คือจุดเด่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้ได้กับทุกสภาวะน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบสามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้การย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะลำพังกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียอาจไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณของเสียและน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ทางออกของปัญหานี้จึงนิยมนำจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนมาช่วยเหลือหรือทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำเสียนั้น  แต่จุดด้อยหรือจุดเสียของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายก็คือ ต้องอาศัยออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นเป็นหลัก ปริมาณของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนจะแปรผันตรงกับปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้น ถ้าน้ำเสียนั้นมีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำมีน้อย ( ค่า DO ต่ำ ) ก็จะส่งผลต่อปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนมีน้อยตามไปด้วย หรือออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นแทบไม่มีเลย ( น้ำเสียวิกฤตมาก ) กลุ่มจุลินทรีย์ทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนก็ไม่มีเลย ส่งผลให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้น เพราะไม่มีจุลินทรีย์มาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ทางออกในการแก้ไขปัญหานี้จึงมีการนำจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนมาทดแทนเพื่อทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบซึ่งทำได้ง่าย
 

    
 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  แกลลอนละ  1,200 บาท
 

      จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ

มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ บ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจาย บ่อขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน ปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ทุกๆชนิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้สารเคมีตกค้างในธรรมชาติ

Visitors: 35,416