ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นในบ่อบำบัด

    

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย  RUN และ REBOOT บ่อบำบัดน้ำเสียของท่านด้วย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของบ่อบำบัดให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดของเสียและน้ำเสียมากยิ่งขึ้น เสริมประสิทธิภาพกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย
บ่อบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ ซึ่งมากกว่า 90% มักประสบปัญหาปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสียไม่เพียงพอกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริง ( ยกเว้นระบบ  AS และ RBC ที่สามารถกำหนดได้ ) บ่อบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะเป็นแบบง่ายๆ เช่น บ่อเติมอากาศธรรมดา  บ่อลากูนทั่วไป เป็นต้น ของเสียและน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณมาก ยิ่งทำให้น้ำเสียและส่งกลิ่นเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณจุลินทรีย์ที่จะย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำเสีย  โดยทั่วๆไปน้ำเสียในบ่อบำบัดจะถูกย่อยสลายและบำบัดโดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย  แต่ถ้าเกิดปัญหาน้ำเสียมากๆเข้าขั้นวิกฤต ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นมีปริมาณน้อยหรือแทบไม่มีเลย (  ค่า  DO น้อยมาก ) จะส่งผลให้จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาก็จะน้อยตามไปด้วย ก็จะส่งผลให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้น นั่นคือผลของค่า DO ที่ละลายในน้ำเสียที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ในทางตรงกันข้าม ถ้าในระบบมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีปริมาณมากขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อระบบและการย่อยสลายของเสียต่างๆ ทำได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบล้วนต้องพึ่งหรือนำจุลินทรีย์ในธรรมชาติมาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่ระบบที่ลงทุนมหาศาล จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการดึงจุลินทรีย์ในธรรมชาติมาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียนั่นเอง ดังนั้น จะเห็นว่าโลกนี้ต้องพึ่งหรืออาศัยจุลินทรีย์ในการกำจัดของเสียและบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี ถ้าปราศจากจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้ว โลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเสียจนล้นโลก สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์โลกก็จะถูกทำลาย

  ระบบบำบัดน้ำเสียบางระบบหรือทุกๆระบบทำไมต้องมีการเติมหรือเพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปในระบบ ?
คำตอบก็คือ  ระบบบำบัดน้ำเสียในประเทศไทยส่วนใหญ่มีปริมาณกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียไม่เพียงพอกับปริมาณของเสียหรือน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีเพียงบางระบบที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้นที่สามารถกำหนดปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายได้ตามความต้องการ นอกจากนั้นไม่สามารถกำหนดปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรหมั่นเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเป็นระยะๆ ตราบใดที่มีน้ำเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา การใช้จุลินทรีย์ก็จะแปรผันตรงกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น

 เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า สำหรับบำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

      

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท 

  เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท 

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ 

  เงื่อนไขในการจัดส่งถึงที่อยู่ของลูกค้า 

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ 

ในเขตกรุงเทพฯจัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5 แกลลอนขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล )
ในเขต
ปริมณฑลใกล้กรุงเทพฯ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี )
ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถามอีกครั้งขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล )
 

# การจัดส่งสำหรับในต่างจังหวัด # 

 สำหรับลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด 

ทางร้านจัดส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป ( ต่ำกว่า 6 แกลลอนเราไม่จัดส่ง ) ราคาแกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศโดยรถขนส่งเอกชน เช่น ขนส่งที่สาย 2 , สาย 4 เป็นต้น เราจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ และทางร้านฯ ไม่มีนโยบายนำรถส่วนตัวไปส่งให้ถึงที่ในต่างจังหวัด ) จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วถึงกัน 

           
                     
ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้งานให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจากเราที่นี่
 

ลูกค้าที่ต้องการใบเสนอราคา ให้แจ้งข้อมูลของบริษัทส่งไปที่อีเมลด้านบนนี้ และใบเสนอราคาขั้นต่ำตั้งแต่  100  ลิตรขึ้นไปเท่านั้น  ต่ำกว่า  100  ลิตรขึ้นไป 

มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ บ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจาย บ่อขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน ปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ทุกๆชนิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้สารเคมีตกค้างในธรรมชาติ

Visitors: 9,625