จำหน่ายจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จำหน่ายจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น

      

ร้านบางกอกโปรดักส์ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น แบรนด์ " จุลินทรีย์หอมคาซาม่า " เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ  และจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะสำหรับห้องน้ำห้องส้วมเหม็นเป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เข้าไปในบ่อเกรอะ เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะ

  ทำไมต้องเป็นจุลินทรีย์หอม ?

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้พัฒนาขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  เพราะโดยลำพังจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม ( EM ) ทั่วๆไปจะมีกลิ่นออกเหม็นเปรี้ยวจากการหมัก ส่งผลให้ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ชอบกลิ่นของจุลินทรีย์อีเอ็ม ดังนั้น เราจึงได้พัฒนาในเรื่องกลิ่นและอื่นๆเพิ่มขึ้นมา จึงเป็นที่มาของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าดังกล่าว

บ่อบำบัดน้ำเสีย ทำไมต้องเติมจุลินทรีย์เข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสีย จำเป็นอย่างไร ?

ถ้าระบบบำบัดน้ำเสียนั้นมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมากและเพียงพอต่อการย่อยสลายของเสียก็ไม่จำเป็นต้องเติมจุลินทรีย์เพิ่มเข้าไปในระบบอีกต่อไป  แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควร โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางมักจะใช้ระบบบ่อเติมอากาศแทบทั้งนั้น ซึ่งของเสียและน้ำเสียมีค่อนข้างมาก การเติมอากาศในน้ำเสียยังไม่เพียงพอที่จะทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียบางแห่งเข้าขั้นวิกฤต ออกซิเจนที่ละลายในน้ำเสียแทบไม่มีหรือเป็นศูนย์นั่นเอง ( ค่า  DO ต่ำ ) ดังนั้น จึงส่งผลเสียต่อปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนโดยตรง ทำให้ในน้ำเสียนั้นไม่มีจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น จึงสร้างปัญหาเกิดมลภาวะและมลพิษ ทั้งกลิ่นเหม็นและมลพิษทางน้ำ ทางออกในการแก้ปัญหานี้จึงต้องไปพึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียหรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเทียบเท่ากับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา และจุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มนี้ก็สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น ถ้าในน้ำเสียนั้นไม่มีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนละลายอยู่ก็สามารถใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนเข้าไปทดแทนได้ทันที จะทำให้ระบบสมบูรณ์และรันระบบบำบัดน้ำเสียได้ต่อไป ในส่วนของการเติมอากาศลงในน้ำเสียก็ทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ในน้ำเสียมีจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเข้ามาในระบบ  ตราบใดที่มีน้ำเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จำเป็นต้องสร้างหรือเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องด้วย 

  จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ จำเป็นอย่างไร?

บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ ส้วมเต็มง่าย เป็นเพราะอะไร ? คำตอบคือ จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียอยู่ในบ่อเกรอะมีปริมาณน้อยกว่าของเสียหรือแทบไม่มีจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะเลย นี่คือที่มาของปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของคำว่า จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะบางครั้งก็ลอยขึ้นมาตามชักโครกและท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำ ซึ่งนิยมต่อเข้ากับบ่อเกรอะ บ่อเกรอะมีทั้งก๊าซมีเทน ก๊าซไข่เน่า กลิ่นเหม็นสารพัด เมื่อสูดดมเข้าไปอาจหมดสติได้ง่ายๆ ดังนั้นบ่อเกรอะและบ่อน้ำทิ้งในห้องน้ำต้องแยกจากกันเป็นคนละบ่อจึงจะไม่เกิดปัญหา  แต่ถ้าในเมื่อรวมกันแล้วทั้งบ่อเกรอะและบ่อน้ำทิ้งเป็นที่เดียวกันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องมาเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะจึงจะไม่เกิดปัญหาขึ้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าตอบโจทย์ทั้งการบำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบและบ่อเกรอะ รวมทั้งการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อเกรอะได้เป็นอย่างดี จะมีกลิ่นหอมทันที่ที่เริ่มใช้งาน มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย การดับกลิ่นได้เป็นอย่างดี เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อเกรอะด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้ประโยชน์หลายอย่าง ทั้งการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นเหม็น ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้ดีขึ้น ลดมลภาวะและมลพิษของเสียโดยตรง

   

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายกลุ่มหลากหลายสปีชี่ส์ดังนี้

การสังเคราะห์จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้งานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ

 

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)
            4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes)
            5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)

 

 เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง ไม่ใช่ตัวแทนขาย ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับลูกค้าฟรีทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดต่างๆตามเบอร์โทร.ด้านล่าง

 

    

Visitors: 9,625